fbpx
Home
|
Local Vlog

17 ตุลาคม วันตำรวจไทย

Featured Image

          วันตำรวจไทยตรงกับวันที่ 17 ตุลาคมของทุกปี มีขึ้นเพื่อระลึกถึงที่มาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือกรมตำรวจที่เราเรียกติดปากกัน เดิมที่วันตำรวจไทยตรงกับวันที่ 13 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันรวม กรมตำรวจภูธร เข้ากับกรมพลตระเวน ขึ้นเป็นกรมตำรวจ ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

          สาเหตุที่เปลี่ยนจากวันที่ 13 เป็นวันที่ 17 ตุลาคม เนื่องจากในปี พ.ศ.2560 พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ริเริ่มคำสั่งให้เปลี่ยนเพื่อต้องการแสดงความเคารพแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเสด็จสวรรคตลงในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559

          โดยในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการรำลึกถึงที่มาของตำรวจไทยจึงมีการจัดพิธีเดินสวนสนามจากตำรวจทุกหน่วย มีการรวมตัวกันเพื่อบำเพ็ญประโยชน์และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามความเชื่อไทย รวมถึงยังมีการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยสำหรับนักเรียนนายร้อยตำรวจและนายตำรวจปกครอง เพื่อยืนยันว่าจะทำหน้าที่เสียสละบำรุงสุขแก่ประชาชนอย่างสุจริตและมีศีลธรรม

อุดมคติของตำรวจที่ดีเป็นอย่างไร

          ในแต่ละภารกิจของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นำมาซึ่งความเสียสละแรงกายเพื่อปกป้องประชาชนให้สงบสุขจนเกิดความรู้สึกย่อท้อ เพื่อเป็นการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีแรงรักษาหน้าที่ต่อไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงมอบหมาย อุดมคติของตำรวจไทย ที่ควรมีไว้เพื่อบ้านเมือง 9 ประการ ดังนี้

วันตำรวจไทย

 1. เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่
 2. กรุณาปราณีต่อประชาชน
 3. อดทนต่อความเจ็บใจ
 4. ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก
 5. ไม่มักมากในลาภผล
 6. มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
 7. ดำรงตนในยุติธรรม
 8. กระทำการด้วยปัญญา
 9. รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต

          อาชีพตำรวจเป็นอาชีพที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีที่ได้มาจากการช่วยเหลือประชาชน เส้นทางของตำรวจไม่ว่าจะส่วนงานใด สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องไม่ละทิ้งอุดมการณ์ เพื่อให้ตำรวจยังคงเป็นอาชีพที่น่ายกย่องและได้เชิดชูวันตำรวจไทยต่อไป

          สำหรับใครที่ชื่นชอบสาระเกี่ยวกับวันสำคัญหรือความรู้รอบตัวติดตามต่อได้ที่ iNN Lifestyle

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 • Tiktok
 • Youtube
 • Youtube