Home
|
ปาฏิหาริย์

เริ่มต้นวันที่ดีด้วย บทสวดมนต์เช้า เสริมสิริมงคล ชีวิตราบรื่นตลอดทั้งวัน

Featured Image

          เริ่มต้นวันใหม่ให้สดใสในทุก ๆ วันด้วยการสวดมนต์ตอนเช้า เพียงใช้เวลาแค่ 5 นาทีก่อนไปเรียนหรือทำงาน ก็จะช่วยให้ชีวิตราบรื่นขึ้น และวันนี้ทางสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ได้รวบรวมบทสวดมนต์ตอนเช้า ที่จะเสริมสิริมงคลมาฝากทุกคนกัน เพื่อเสริมความปังให้ชีวิต คิดจะทำอะไรก็สมปรารถนาไปหมด นอกจากนี้ยังช่วยให้จิตใจผ่องใสร่มเย็น แถมช่วยสร้างสมาธิให้เราได้อีกด้วยน้า ไปลองทำตามกันเลยยย

บทสวดมนต์เช้า

 • คำบูชาพระรัตนตรัย 

อิมินา สักกาเรนะ พุทธังอะภิปูชะยามิ

อิมินา สักกาเรนะ ธัมมังอะภิปูชะยามิ

อิมินา สักกาเรนะ สังฆังอะภิปูชะยามิ

 

 • คำนมัสการพระรัตนตรัย 

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ (กราบ)

 

 • คำนมัสการพระพุทธเจ้า 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 ครั้ง)

 

 • บทสวดไตรสรณคมน์

พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ

ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ

สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ

 

 • คำสมาทานศีล 5 

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ

อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ

กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ

มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ

 

 • คำขอขมาพระรัตนตรัย 

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

 

 • บทสวดมนต์สวดอิติปิโส 

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูห ฮีติ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต

สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะ ปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต

สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

 

 • บทสวดแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง 

อะหัง สุขิโตโหมิ

อะหัง นิททุกโขโหมิ

อะหัง อะเวโรโหมิ

อะหัง อัพยาปัชโฌโหมิ

อะหัง อะนีโฆโหมิ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ

 

 • บทสวดแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ  ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุข ๆ เถิด อย่าได้มีเวรแก่กัน และกันเลย

อัพญาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียน ซึ่งกันและกันเลย

อะนี ฆา โหนตุ จงเป็นสุข ๆ เถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัย ทั้งสิ้นนี้เทอญ

 

 • คำอาราธนาศีล 5 

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะสีลานิยาจามะ

ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะสีลานิยาจามะ

ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะสีลานิยาจามะ

          และทั้งหมดนี้ก็เป็นบทสวดมนต์เช้า เสริมสิริมงคล ชีวิตราบรื่นตลอดทั้งวัน ที่ทางเราได้รวบรวมมาให้ หากใครพอมีเวลาเหลือหลังจากสวดมนต์เสร็จจะนั่งสมาธิเพิ่มอีกสัก 5 นาทีก็ได้เช่นกัน ซึ่งการสวดมนต์ดังกล่าวไม่มีข้อบังคับเรื่องวันเวลา สามารถสวดมนต์เวลาอื่นได้ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคน จะสวดตอนเช้าเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล หรือสวดก่อนนอนก็ได้เช่นกัน 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 • Tiktok
 • Youtube
 • Youtube