Home
|
ปาฏิหาริย์

บทสวดขอขมาผู้ใหญ่ รดน้ำขอพรวันสงกรานต์ 2566

Featured Image

         รวมคู่มือและบทสวดขอขมา พ่อ-แม่ รดน้ำขอพร วันปีใหม่ไทย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 เสริมสิริมงคลให้กับชีวิตด้วยกตัญญู

          ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้กิจกรรมครอบครัวที่สำคัญและเป็นธรรมเนียมไทยที่สืบทอดมาอีกย่างหนึ่งนั้นก็คือการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ซึ่งจะมีการขอขมาพ่อและแม่หรือผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคนที่เราเคารพ

          และยังเป็นการขอขมาลาโทษแก่ผู้ใหญ่ที่เผลอพลั้งทำไปในช่วงปีก่อน เป็นความเชื่อที่มีมาแต่โบราณว่าจะเป็นการชำระล้างวิบากกรรม ปลดบ่วงความทุกข์ที่มีในใจออกไป รวมถึงเป็นการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากพ่อ-แม่เพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญรุ่งเรืองในปีต่อๆไป

โดย วิธีการขอขมาผู้ใหญ่ ในวันปีใหม่ไทย มีดังนี้

สิ่งที่ต้องเตรียม

  1. พานธูปเทียนแพ หรือ พวงมาลัย
  2. ซองใส่ปัจจัยให้ผู้ใหญ่เท่าไหร่ก็ได้
  3. กะลังมังใส่น้ำอุ่น อาจลอยด้วยดอกมะลิ หรือหยดด้วยน้ำอบ
  4. ขันตักน้ำอบ
  5. ผ้าเช็ดมือ เช็ดเท้า

บทสวดขอขมาผู้ใหญ่

ตั้งนะโม 3 จบ ระลึกถึง พระคุณบิดามารดา พระคุณพระรัตนตรัย ตามด้วยคำกล่าวขอขมา

อนันตะ คุณะสัมปันนา ชะเนติ ชะนะกาอุโภมัยหัง

มาตาปิตุนัง วะปาเท วันทา มิ สาทะรัง

กรรมใดที่เคยล่วงเกินบิดามารดาเอาไว้ 

ด้วยกายกรรมก็ดี วจีกรรมก็ดี มโนกรรมก็ดี

ทั้งต่อหน้าและลับหลัง

ขออโหสิกรรมจากบิดามารดา และขอให้บิดามารดาให้อโหสิกรรมแก่ลูกด้วยเถิด..

          โดยหลังกล่าวจบ พ่อแม่หรือผู้ใหญ่ที่เราทำการขอขมาก็จะกล่าว “ขออโหสิกรรมให้” พร้อมให้พร จากนั้นให้เรามอบพวงมาลัย ตามด้วยใช้ขันตักน้ำลอยดอกไม้รดที่มือและเท้า หลังจากนั้นให้ใช้ผ้าเช็ดมือเช็ดเท้าให้เรียบร้อย เป็นอันเสร็จพิธี

ติดตามเรื่องราวเคล็ดลับดีๆและบทสวดเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตต่อได้ที่ iNN Horoscope

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube