fbpx
Home
|
ปาฏิหาริย์

บทสวดมนต์ถวายสังฆทาน สร้างบุญสร้างกุศลให้ตัวเราเอง

Featured Image

          การถวายสังฆทานถือเป็น การทำบุญ การสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวเราเอง อีกทั้งการทำบุญถวายสังฆทานนั้นหากเราทำถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นสังฆทานที่สร้างกุศลเพื่อตัวของเราเอง หรือจะอุทิศให้ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว นอกจากจะได้บุญแล้วยังช่วยให้จิตใจของเราสงบขึ้นได้อีกด้วย

คำกล่าวถวายสังฆทาน

อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ

ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุโน ภันเต ภิกขุสังโฆ

อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ

อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แก่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับ ซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ.

          การถวายสังฆทาน เป็นวิธีการทำบุญที่คนไทยนิยมเป็นอย่างมาก เพราะการถวายสังฆทานนั้นเราสามารถได้ตลอดทั้งปี เราจะทำเมื่อไหร่ ที่ไหน ตอนไหนก็ได้ตามที่ใจเราต้องการ  

          สำหรับใครที่อยากถวายสังฆทาน อยากทำบุญแต่ไม่มีเวลา เพจปาฏิหาริย์ขอเป็นสะพานบุญ ส่งต่อเรื่องราวดีๆ ให้กับทุกท่าน เราสามารถขอพรและทำบุญให้ท่านได้ทุกเวลา สนใจฝากไหว้หรือสั่งชุดทำบุญได้เลย ที่ปาฎิหาริย์

ติดตามบทสวดอื่นๆ ได้ที่ iNN Horoscrope

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube