Home
|
ปาฏิหาริย์

บทสวดประจำวันเกิด สำหรับคนเกิดวันจันทร์

Featured Image

          ชวนทุกคนมาเสริมมงคลให้กับตัวเองทุกวัน ด้วยการสวดมนต์ประจำวันเกิด เพื่อให้จิตใจผ่องใส เสริมมงคล ให้มีสติอยู่กับตัว โดยบทสวดประจำวันเกิดมีความเกี่ยวเนื่องกับพระประจำวันเกิด โดยวันนี้ก็เป็นบทสวดสำหรับคนเกิดวันจันทร์

          สำหรับวันจันทร์ พระประจำวันเกิดคือ ปางห้ามญาติ เป็นพระพุทธรูปอยู่ในอริยาบถยืน ยกพระหัตถ์ขวาขึ้นเสมอพระอุระ (อก) ตั้งฝ่าพระหัตถ์ยื่นออกไปข้างหน้าเป็นกิริยาห้าม 

เชื่อว่าหากบูชาจะเป็นการเสริมมงคล ช่วยป้องกันห้ามสิ่งไม่ดีที่จะเข้ามาในชีวิต ปราศจากโรคาพญาธิทั้งปวง 

บทสวดมนต์บูชาพระ วันจันทร์ 

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป

สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง

อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป

สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง

อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป

สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง

อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

(สวดวันละ 15 จบ)

          การสวดมนต์ช่วยให้จิตใจสงบ มีสติอยู่กับตัว เมื่อมีสติก็จะทำอะไรด้วยความระมัดระวัง นั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุด ติดตามบทสวดอื่นๆ บทความอื่นได้ที่ iNN

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube