Home
|
ปาฏิหาริย์

เคล็ดลับการบูชาพญานาคทุกวันพระขึ้น 15 ค่ำ ให้เฮง ให้ปัง ต้องฟัง

Featured Image

จากที่อาจารย์เคยแนะนำถึงวิธีการบูชาพญานาคมาแล้วก่อนหน้านี้ คือให้​นำรูปภาพหรือรูปปั้นพญานาคที่เคารพบูชามาแช่น้ำ หรือประพรมด้วยน้ำปรุงต่างๆ หรือทาด้วยน้ำมันจันทร์หอม ถวายผลไม้ อาทิ กล้วย มะพร้าว ส้ม ห้ามถวายเนื้อสัตว์เพราะท่านเป็นผู้รักษาศีล และบูชาด้วยดอกไม้ขาวมีกลิ่นหอมอย่างดอกมะลิสด กุหลาบขาว เป็นต้น และให้นั่งสมาธิสวดมนต์ อุทิศบุญถวายท่าน

เคล็ดลับวิธีการบูชาพญานาคที่จะช่วยเพิ่มความเป็นศิริมงคลอย่างสูงแก่ชีวิตท่าน โดยเคล็ดลับสำคัญ คือ การรักษาศีล 5 โดยเฉพาะศีลข้อ 4 มุสาวาทา เวระมะนี เป็นข้อที่พญานาคให้ความสำคัญมาก คือ การรักษาคำพูด การไม่โกหก และเคล็ดลับต่อมาเป็นการบูชาด้วย “การถวายบุญและด้วยการสวดมนต์” โดยในพระไตรปิฎกได้เล่าเรื่องของพญานาคที่แปลงกายมาเป็นมนุษย์ มาขอบวช เพราะเกลียดกำเนิดนาค จึงคิดหาวิธีที่จะพ้นจากกำเนิดนาค ต่อมาพอความจริงปรากฏ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงประทานพระพุทธโธวาทนี้แก่นาคตนนั้นว่า “พวกเจ้าเป็นนาคมีความไม่งอกงามในธรรมวินัยนี้เป็นธรรมดา” ไปเถิดเจ้านาค เมื่อพระพุทธองค์ให้นาคสึก นาครู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก น้อยเนื้อต่ำใจว่าตนไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ จึงขอร้องให้หมู่ภิกษุเรียกผู้ที่จะบวชเป็นพระว่า “นาค” เพื่อเป็นการระลึกถึงตน และชื่อของตนจะได้ปรากฏอยู่ชั่วกาลนาน และนี่ก็คือที่มาของคำว่านาค

ดังนั้นหากคุณมีโอกาสได้ไปร่วมพิธีงานบุญโดยเฉพาะงานบวชนาค หรือมีโอกาสได้บวชด้วยตนเอง เมื่ออุปสมบทเรียบร้อยแล้ว ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานอุทิศบุญให้แก่พญานาคราช จะถือเป็นการถวายบุญเพื่อท่าน รวมถึงการทำบุญในวาระสำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานบุญ วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา หรืองานทอดผ้าป่า งานทอดกฐิน หรือแม้กระทั่งการใส่บาตรตอนเช้า ให้คุณน้อมนำบุญกุศลเหล่านั้นอุทิศให้แก่พญานาคราช ด้วยการกรวดน้ำอุทิศหรือระลึกถึงท่าน ก็นับว่าเป็นบุญสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่แล้ว

ส่วนการบูชาด้วยการสวดมนต์ ให้บูชาด้วย “บทขันธปริตร” (ขันธปิตร) เพื่อแผ่เมตตาให้กับพญานาคราชทุกตระกูล ดังนี้

วิรูปักเขหิ เม เมตตัง เมตตัง เอราปะเถหิ เม

ฉัพยาปุตเตหิ เม เมตตัง เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ

อะปาทะเกหิ เม เมตตัง เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม

จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม

มา มัง อะปาทะโก หิงสิ มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก

มา มัง จะตุปปะโท หิงสิ มา มัง หิงสิ พะหุปปะโท

สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา

สัพเพ ภัทรานิ ปัสสันตุ มา กิญจิ ปาปะมาคะมา

อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ ธัมโม อัปปะมาโณ สังโฆ ปะมาณะ วันตานิ สิริงสะปานิ อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที อุณณานาภี สะระพู มูสิกา กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา ปฏิกกะมันตุ ภูตานิ โสหัง นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานังฯ

ด้วยอำนาจพระรัตนตรัย ข้าพเจ้า (ชื่อ/นามสกุล) ………………. มีความเชื่อ มีความศรัทธาในทิพย์ภาวะ และบุญบารมีแห่งองค์เทพบุตรนาคราชทั้ง 4 ตระกูล วิรูปักโข ฉัพพยาปุตตะ กัณหาโคตรมะ เอราปถะ ปู่ศรีสุทโธนาคราชแห่งอีสานทิศ ชมพูนาคราชแห่งอุดรทิศ และพญานาคทุกหมู่เหล่าในทุกทิศานุทิศทั่วสากลจักรวาล

ข้าพเจ้าขอถวายดอกไม้มงคล น้ำมันเครื่องหอม และเครื่องบูชาสักการะนี้ ตลอดจนถึงกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้สร้าง (เอ่ยถึงบุญที่ได้ทำได้ปฏิบัติมา) จงสำเร็จแก่องค์เทพบุตรนาคราช ตลอดถึงนาคราชทุกหมู่เหล่าจงรับและจงประทานพรอันประเสริฐให้บังเกิดความสุข ความเจริญ มีเสน่ห์เมตตามหานิยม บังเกิดโชคลาภ ความร่ำรวย โชคดี ตลอดจนถึงขอให้มีที่ดิน ที่อยู่อาศัย มีทรัพย์สมบัติอันมั่นคง ดำรงตนเพื่อประกอบคุณงามความดี และสร้างบุญกุศลได้ตลอดไป ขอคำอธิษฐานนี้จงเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้า ครอบครัวของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ด้วยเทอญ

ปัจฉิมัสะมิง ทิสาภาเค สันติ นาคา มะหิทิกา เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ

ปิดท้ายด้วยคาถานี้ คาถาบูชาพญานาคราช (ตั้งนะโม ๓ จบ)

อะ มุ หะ กะ สุ ภุ นะ ยะ คะ อะระหัง พุทโธ นะโมพุทธายะ นาคี นาคะ ลาโภ ลาภะ โภคา โภคะ นะมามิหัง ประสิทธิมัง นะโมพุทธายะ มะอะอุ แล้วขอในสิ่งที่ปรารถนาที่สุดเพียง 1 เรื่อง เท่านั้น

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube