fbpx
Home
|
ปาฏิหาริย์

คนที่มีสายญาณ…..พญานาคราชติดตัวมา พร้อมกับจิตสัมผัสพิเศษ

Featured Image

คนที่มีสายญาณ…..กับพญานาคราช ติดตัวมาพร้อมกับจิตสัมผัสพิเศษ หรือที่เรียกกันว่า sixth sense มีความเชื่อในเรื่องที่ตนเองเป็นลูกหลานพญานาค

ผู้ที่เชื่อว่าเกิดมาจากสายพญานาคจะเกิดมาพร้อมกับจิตสัมผัสพิเศษ หรือที่เรียกกันว่า sixth sense และมีความเชื่อในเรื่องที่ตนเองเป็นลูกหลานพญานาคมาเกิดนั้น จะมีประสบการณ์คล้ายคลึงกันตังแต่วัยเด็กและยังมีลักษณะเด่นๆ อันได้แก่

 1. มักฝันเห็นพญานาคบ่อยๆ ลักษณะของพญานาคในความฝันจะเหมือนพญานาคตามบันไดโบสถ์ บางครั้งมีหงอน บางครั้งไม่มีหงอน
 2. ไม่ว่าจะไปที่ไหนมักจะมีงูมาปรากฏกายให้เห็นบ่อยๆ และงูจะไม่เข้ามาทำร้าย มาแนวคุ้มครองเสียมากกว่า
 3. หากไปวัดทีมีรูปปั้นของพญานาค จะรู้สึกรักใคร่ และอบอุ่นใจเป็นที่สุด
 4. หากได้พบกับรูปปั้นพญานาคตามศาล หรือตามสถานที่ต่างๆ บางครั้งจะเกิดความรู้สึกขนลุกชันแบบไม่มีสาเหตุ
 5. มักจะได้ธาตุกายสิทธ์ที่เกี่ยวกับพญานาคราช มณีนาคราช หรือเป็นสมบัติที่พญานาครัก มณีนาคราชหรือแก้วนาคราช ถือว่าเป็นสมบัติประจำตัวของเทวดา เป็นเครื่องประดับที่เสริมบารมี จะได้รูปปั้นพญานาคมาครอบครองมักจะชอบแหวน หรือกำไลพญานาค รวมถึงไม้เท้าหัวพญานาค มักจะมีเทพหรือพญานาคตามคุ้มครองอยู่เสมอๆ
 6. หากได้เจริญพระกรรมฐานจนได้ญาน ก็จะรับรู้ได้ถึงภพภูมิของตัวเอง
 7. มีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับพุทธศาสนา ชอบการทำบุญ และการสร้างบารมี
 8. เป็นคนที่สนใจหนังสือ สนใจเรื่องราวต่างๆ ของพญานาค สนใจภาพหรือรูปของพญานาคมากเป็นพิเศษ
 9. ไม่จำเป็นต้องชอบน้ำอย่างเดียว เพราะพญานาคไม่ได้มีอยู่แต่ในน้ำ อยู่ทั้งบนภูเขาในถ้ำ แต่เป็นคนที่ชอบสถานที่เย็นๆ เวลาได้สัมผัสน้ำหรือต้นไม้ใบหญ้าจะรู้สึกสดชื่น มีพลัง ผ่อนคลาย เนื่องจากได้ธาตุน้ำมาเติมเต็มให้ชีวิตมีพลัง
 10. มักจะมีงูมาเยี่ยมเยียนบ่อยๆ หรือเกิดในบ้านที่มีงู และบ้านหลังนั้นค่อนข้างเย็น

ลักษณะที่โดดเด่นของผู้ที่มีสายญาณองค์พญานาค ที่พึงสังเกตได้ด้วยตนเอง มีดังนี้

 1. เป็นผู้ที่มั่นคงในพระรัตนตรัยรักเคารพในพระพุทธศาสนา ชอบปฏิบัติธรรม ชอบในเรื่องของ อิทธิฤทธิ์ ปฏิหารของพญานาค
 2. มีความสนใจใคร่รู้ในเรื่องของพญานาค ภพพญานาค เมืองบาดาล รวมถึงทิพยอำนาจเรื่องของอำนาจจิต เรื่องของกสิณ รวมถึงฤทธิ์เป็นพิเศษ
 3. มักมีนิมิตต่างๆ เกี่ยวกับพญานาค ฝันได้มณีรัตนา หรือฝันว่ามีสัญญาเก่าที่ผูกพันกับภพภูมิเก่าเป็นพญานาค และต้องการเกิดมาเพื่อสร้างบารมีในภพภูมิที่เป็นมนุษย์

จากคำบอกเล่าจากพระสงฆ์สายปฏิบัติ  ท่านกล่าวว่า พญานาคเป็นภพภูมิที่มีอยู่จริง มีถิ่นอาศัยชัดเจน เช่น หนองน้ำ ถ้ำ ยอดเขา หรือแม้กระทั่งวิมานในอากาศ อาณาจักรใหญ่เช่นแม่น้ำโขง ที่มีการสร้างภพภูมิใต้บาดาล หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า นครบาดาล นอกจากนั้นแล้ว พญานาคทั้งหลาย ในระดับบริวาร ยังออกกระจัดกระจายไปสิงสถิตอยู่ตามเทวรูปต่างๆ  เพื่อคอยช่วยเหลือมนุษย์ และมีความเชื่อจากสายญาณพญานาคบางคน กล่าวว่า นาคที่ถือกำเนิดจากไข่ จะดำรงชีวิตในรูปของงูตามสายพันธุ์ และจะจำศีลจนสิ้นอายุขัย บ้างกำเนิดในสายพันธุ์งูใหญ่ บ้างกำเนิดในสายพันธุ์งูเล็ก  เมื่อสิ้นอายุขัยดวงจิตจึงจะเข้าสู่ภพภูมินาคา นาคที่ถือกำเนิดจากเถ้าไคล จะอุบัติขึ้นและเติบโตในถ้ำลึก หรือถ้ำน้ำ เพื่อบำเพ็ญตบะ และทำหน้าที่ปกปักรักษาถ้ำ หรือสถานที่ถือกำเนิด จนกว่าจะมีบารมีเพียงพอจึงละถิ่นเข้าสู่ภิภพนาคาเช่นกัน  นาคที่ถือกำเนิดจากครรภ์ คือดวงจิตที่เข้าสู่การปฏิสนธิ บางไปแฝงในร่างมนุษย์ บ้างไปแฝงในรางสัตว์ใหญ่ เช่น ช้าง เพื่อบำเพ็ญเพียร เมื่อละสังขาร ก็จะกลับเข้าสู่ภิภพบาดาลโดยสมบูรณ์  ส่วนพญานาคที่ถือกำเนิดแบบโอปปาติกะ จัดอยู่ในประเภทมีบุญมาก ก็จะกระจัดกระจายไปตามเทวรูปใหญ่ ๆ ต่างๆ ที่มีคนนับถือศรัทธามาก ๆ เพื่อปกปักรักษาพุทธศาสนาและมอบพรให้แก่ผู้ที่ศรัทธาอย่างแท้จริง

และมีคำแนะนำที่เป็นเคล็ดลับอีกข้อหนึ่งว่า ถ้าคนบูชาด้วยอาหารคาวหวาน ตบแต่งด้วยกิเลสมากเท่าใด นาคบริวารที่ถือศีลบริสุทธิ์จะอยู่มิได้ และจะกลายเป็นนาคชั้นระดับล่าง ๆ มาสถิตอยู่แทน และอาจให้โทษมากกว่าให้คุณ  ดังนั้น หากท่านต้องการบูชาพญานาคชั้นสูง ควรบูชาด้วยนม ธัญพืช และผลไม้มงคล หรืออาหารเจเท่านั้น  พรใดที่ผู้ขอปฏิบัติดีด้วยการบำเพ็ญศีลภาวนาก่อนอย่างน้อย 3 วัน (ศีล 5 หรือ ศีล 8) เพื่อชำระร่างกายให้บริสุทธิ์ เพื่อเข้าถึงพญานาคชั้นสูง พรนั้นจะสำเร็จได้โดยพลัน  และสิ่งนี้สำคัญที่สุด

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

 • Tiktok
 • Youtube
 • Youtube