fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

ส่องแนวโน้ม 9 ธุรกิจเติบโตหลังโควิด

Featured Image

อย่างที่หลายท่านอาจจะทราบแล้วว่า สถานการณ์ COVID-19  เป็นเสมือนตัวเร่งให้หลายภาคธุรกิจ เกิดการ Digital Transformation กันอย่างจริงจัง เมื่อการพบปะหรือสัมผัสกันเป็นเรื่องที่ต้องระวังและถูกบังคับให้ต้องหลีกเลี่ยง สิ่งที่จะมีบทบาทสำคัญต่อจากนี้คือ Online Platform และ Digital Platform นั่นเอง

อย่างที่หลายท่านอาจจะทราบแล้วว่า สถานการณ์ COVID-19  เป็นเสมือนตัวเร่งให้หลายภาคธุรกิจ เกิดการ Digital Transformation กันอย่างจริงจัง เมื่อการพบปะหรือสัมผัสกันเป็นเรื่องที่ต้องระวังและถูกบังคับให้ต้องหลีกเลี่ยง สิ่งที่จะมีบทบาทสำคัญต่อจากนี้คือ Online Platform และ Digital Platform นั่นเอง

จึงสามารถกล่าวได้ว่า กลุ่มอุตสาหกรรมที่ทำการพัฒนาด้านนวัตกรรม เช่น กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มสื่อสาร มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอย่างมาก แต่นอกเหนือจากธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลแล้ว ยังมีธุรกิจอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มเติบโตจาก วิถีชีวิตใหม่หลังสถานการณ์โควิด19 อีกด้วย

วันนี้เราจะพามาดู 9 ธุรกิจที่น่าสนใจและมีแนวโน้มเติบโตหลัง COVID-19 เพื่ออาจเป็นข้อมูลต่อยอดต่อไปได้

แนวโน้มธุรกิจหลังโควิด.

1.Cloud Storage
ธุรกิจ Cloud เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา และคาดว่าจะยังคงเติบโตกว่า 13-33% ต่อปีจนถึงปี 2024 ( ที่มา: IDC, Bloomberg Intelligence) วิกฤตครั้งนี้จะเป็นอีกปัจจัยเร่งให้บริษัทมีความต้องการจัดเก็บข้อมูลในระบบ Cloud มากขึ้น เนื่องจากประหยัดกว่า และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั้งในออฟฟิศและเทรนด์ Work-from-home ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกด้วย

2.Software
ธรุกิจที่ให้บริการด้านซอฟต์แวร์เป็นอีกธีมที่ได้รับประโยชน์อย่างมากในช่วงโควิด-19 เนื่องจากความจำเป็นต้อง Work-from-home ทำให้เกิดความต้องการซอฟต์แวร์กลุ่มที่ใช้ในการสื่อสารออนไลน์ และสร้างสรรค์ผลงานผ่านระบบคลาวด์ เช่น Microsoft Teams หรือ Zooms ที่ใช้ในการประชุมและติดต่อสื่อสาร หรือโปรแกรม Photoshop ของ Adobe ที่ใช้เกี่ยวกับการใช้งานด้านออฟฟิศ และในระยะยาวหลังเหตุการณ์ COVID-19 ผู้ใช้จะได้รับประโยชน์จากการช่วยลดต้นทุนทั้งด้านเวลา ด้านการเดินทาง และด้านสถานที่ ทั้งนี้ธุรกิจผู้นำซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ คือ ระบบปฎิบัติการที่อยู่ในรูปแบบคลาวด์ (Cloud-based) ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบจาก “ซื้อขาด” มาเปลี่ยนเป็นการใช้ แบบบริการ รายเดือน ที่มีการดูแลและรองรับการ upgrade ด้วย

3.Social Media และ Online Entertainment
การเข้าสู่วิถีชีวิตในรูปแบบใหม่ หรือ New Normal ผู้คนให้ความสำคัญกับระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และเป็นการเร่งเทรนด์สังคมให้เข้าสู่โลกดิจิทัลมากขึ้น ถึงแม้กิจกรรมต่างๆเช่นการแข่งขันกีฬา หรือการแสดงคอนเสิร์ต จะยังคงไม่อนุญาตให้เข้ารับชมในสนาม แต่เรายังสามารถติดตามการถ่ายทอดช่องทางออนไลน์ต่างๆ หรือการที่สามารถเลือกชมภาพยนตร์ออนไลน์เพื่อลดความแออัดกันในโรงภาพยนตร์ จึงไม่แปลกที่ราคาหุ้นของผู้นำในกลุ่มนี้ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง COVID-19 ตั้งแต่ต้นปีนั้นหุ้นของผู้ให้บริการ Social B5Media Platform รายใหญ่ที่สุดของโลกอย่าง Facebook ปรับตัวขึ้นกว่า 18.6% อีกทั้งผู้นำทางด้าน Social Platform อันดับ 1 ของจีนอย่าง Tencent ปรับขึ้นกว่า 44.5% ( ข้อมูลจาก Bloomberg ณ วันที่ 8 ก.ค. 2563) ซึ่งตัวอย่าง Social media อย่าง Facebook ปัจจุบันมีผู้ใช้กว่า 2.5 พันล้านคน จากประชากรทั่วโลกกว่า 7.5 พันล้านคน

4.Online Payment
เมื่อสังคมโลกเข้าสู่ “Cashless society” หรือสังคมไร้เงินสด และกระแสการใช้บริการ Shopping online หรือ Food delivery เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของผู้คนทดแทนการใช้เงินสด เพราะง่ายกว่า สะดวกกว่า ไม่จำเป็นต้องพกเงินสดในการจ่ายหรือโอน ทุกคนสามารถจ่ายเงินได้ง่ายๆผ่าน “Mobile Application” แต่อย่างไรก็ตาม จากปรากฎการณ์การ Lockdown และ Covid-19 กลับเป็น “ตัวเร่ง” ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างเห็นได้ชัด เรียกได้ว่า ทุกๆกิจกรรม จะเกิดขึ้นบน “Online Platform” ซึ่งผลสำรวจจาก Mastercard เมื่อเดือนพฤษภาคมพบว่าพฤติกรรมผู้บริโภคมีโอกาสเปลี่ยนแปลงแบบถาวรเนื่องจากกว่า 47% ของผู้บริโภคจะกลับไปจับจ่ายใช้สอยในร้านค้า/ห้างสรรพสินค้าลดลง จึงมองว่าเทรนด์การซื้อสินค้า/บริการแบบออนไลน์ (E-Commerce) จะยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และอาจมีสัดส่วนเมื่อเทียบกับยอดค้าปลีกรวมที่เพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าในปี 2024

5.Delivery Business
วิกฤตโควิด-19 ทำให้ธุรกิจจัดส่งสินค้าไปยังผู้บริโภคขยายตัวสูงขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคไม่ต้องการออกจากบ้านเพื่อลดการสัมผัสและพบเจอกับคนจำนวนมาก ทำให้มีพฤติกรรมการซื้อขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์เพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสั่งซื้อและจัดส่งอาหารปรุงสุก (food delivery) วิกฤติโควิดยังทำให้ธุรกิจจัดส่งและโลจิสติกส์ในต่างประเทศมีการพัฒนามากขึ้น โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้มากขึ้น อาทิ เทคโนโลยีอัตโนมัติในการจำแนกพัสดุที่จะทำการจัดส่งการใช้ยานพาหนะขนส่งอัตโนมัติ (Autonomous Vehicles: AVs)เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการจัดส่งในพื้นที่แออัดและพื้นที่ห่างไกล และทำให้มีระบบไร้สัมผัส (touchless system)เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของไวรัส เป็นต้น

6.Health Care
สินค้าและบริการด้านสุขภาพจะมีความต้องการและจำเป็นมากขึ้นในอนาคตทำให้ธุรกิจสุขภาพและธุรกิจที่เกี่ยวข้องจะได้รับความสนใจในการลงทุนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านการคิดวัคซีนและยารักษาโรค ธุรกิจอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์ป้องกันโรคระบาด เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ เป็นต้น และอุปกรณ์วัดและประมวลผลสุขภาพ เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ ชุดตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยตัวเอง นาฬิกาดิจิทัลที่วัดผลด้านสุขภาพ เป็นต้น รวมถึงธุรกิจรับฆ่าเชื้อ แม้จะเป็นธุรกิจที่เป็นกลุ่มเฉพาะ แต่ช่วงโควิดที่ผ่านมา ธุรกิจนี้กลายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการใช้บริการมากที่สุด บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคที่อยู่อาศัย ร้านค้า ออฟฟิศ จำเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะ

7.Data Related Business
สถานการณ์โควิด-19 บ่งชี้ให้เห็นอย่างปฏิเสธไม่ได้ว่า ข้อมูลมีความสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยติดตามประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ติดตามผู้ติดเชื้อเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด และติดตามจุดจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ โดยเฉพาะหน้ากากอนามัย รวมถึงการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคของลูกค้า เพื่อนำเสนอสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการได้อย่างครบถ้วนและเหมาะสมกับแต่ละบุคคล

เพราะฉะนั้นธุรกิจที่จะเติบโตขึ้นหลังยุคโควิดจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับข้อมูล อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดเก็บข้อมูลเวลาจริงและการวิเคราะห์ข้อมูล (Real Time Data Infrastructure and Data Analytics)การเฝ้าระวังการเข้ารหัสความเป็นส่วนตัว (Privacy Encoding State Surveillance) เป็นต้น

8.Online Course
ผู้ที่มีความสามารถหลายด้านสามารถใช้โอกาสนี้มาเปิดคอร์สสร้างรายได้ให้กับตัวเอง เช่น เปิดกลุ่มออนไลน์ เพื่อขายคอร์สเรียนออนไลน์ สอนภาษาอังกฤษ สอนเทคนิคการลงทุน สอดคล้องกับช่วงที่ผู้คนหันมาเพิ่มทักษะให้ตัวเองเมื่อต้องอยู่บ้านเป็นเวลานานๆ หรือรวมทั้งช่องทางการลงเรียนคอร์สต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะนั้นน้อยลง ด้วยความที่ต้องมีระยะห่างทางสังคม หรือลดเลี่ยงการพบปะและสัมผัสผู้อื่นนั้น คอร์สเรียนออนไลน์จึงถูกหันมาให้ความสนใจมากขึ้น

9.ธุรกิจอาหารแปรรูปและอาหารกึ่งสำเร็จรูป
อาหารแปรรูปและอาหารกึ่งสำเร็จรูป กลายเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นที่ต้องการอย่างมากในสถานการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งผู้ที่ต้องกักเก็บตัวอยู่บ้าน หรือช่วงสถานการณ์ล็อคดาวน์ เพราะมีความสะดวกและสามารถเก็บไว้ได้นาน ทำให้อุตสาหกรรมเกิดการต่อยอดใหม่ ๆ ได้อีกด้วย โดยวัตถุดิบอาจจะมีตั้งแต่ ผัก ผลไม้ ไปจนถึงเนื้อสัตว์

ในสถานการณ์ที่อาจทำให้หลายธุรกิจต้องประสบปัญหาหรือล้มลง แต่ก็ยังมีธุรกิจที่สามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้เช่นกัน ในทุกวิกฤตมีโอกาสซ่อนอยู่ ในยุคที่ความยืดหยุ่นในการปรับตัวต้องมีความจำเป็นสูงเช่นนี้ ทางเบรนเนอร์จี้ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านไปด้วยกัน

 

ขอบคุณข้อมูล : www.brainergy.digital

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube