fbpx
Home
|
ข่าว

“ประวิตร” ห่วง ปชช.เดือดร้อนจากภัยแล้ง

Featured Image
พล.อ.ประวิตร ห่วง ปชช.เดือดร้อนจากภัยแล้ง เตรียมฝนหลวงเพิ่มน้ำต้นทุน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาลโดยที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าตามข้อสั่งการของ พล.อ.ประวิตร ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา (10 ก.ย.64) เกี่ยวกับ10 มาตรการรับมือฤดูฝนในการเตรียมจัดทำฝนหลวงเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน ให้อ่างเก็บน้ำ สำหรับฤดูแล้ง ซึ่งกรมฝนหลวงได้ดำเนินการแล้ว และเร่งรัดการศึกษาการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล เพื่อแก้ปัญหาความเสี่ยงของการขาดแคลนน้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เสร็จภายใน ธ.ค.64 และเสนอ กนช. ต่อไป

 

จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบ 9 มาตรการ รองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้งปี 64/65 ซึ่งประกอบด้วย มาตรการที่ 1)เร่งกักเก็บน้ำ 2)จัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ 3)ปฏิบัติการเติมน้ำ 4)กำหนดการจัดสรรน้ำฤดูแล้ง 5)วางแผนเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 6)เตรียมน้ำสำรองสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำ 7)เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ 8)ติดตามและประเมินผล เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน และ 9)สร้างการรับรู้ และเห็นชอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรพื้นที่ ส.ป.ก.(จ.กระบี่)

 

เนื่องจากมีประชาชนได้เข้าไปใช้ประโยชน์แล้ว รวมทั้งเห็นชอบให้ถ่ายโอนโครงการขนาดเล็กให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้เพื่อการเกษตร และการดำรงชีพได้ และแหล่งน้ำของทางราชการสามารถถ่ายโอนให้กับ อปท.และประชาชนได้ร่วมกันดูแลรักษา ต่อไป

 

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวย้ำว่า น้ำมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อชีวิตประชาชนทุกคน อย่างไรก็ตามปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งจะต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็ว ตามมาตรการที่ผ่านความเห็นชอบจาก กนช. พร้อมขอให้ สทนช.และทุกหน่วยงาน ต้องร่วมมือกันขับเคลื่อน อย่างจริงจัง เพราะประชาชนคาดหวังจากรัฐบาลไว้มาก ซึ่งจะต้องดำเนินงานให้สำเร็จ ลุล่วงให้ได้ตามแผนงาน

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube