fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

เอกชนมั่นใจASFไม่กระทบภาพลักษณ์ปท.

Featured Image
เอกชนมั่นใจโรคASFไม่กระทบภาพลักษณ์ประเทศ ซื้อขายส่งออกได้ปกติ ที่สำคัญมาตรการจัดการต้องชัดเจน

 

 

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า การที่กรมปศุสัตว์ออกมายอมรับ ประเทศไทยตรวจพบการระบาดของโรคASFในหมู เป็นเรื่องปกติและมั่นใจว่าจะไม่กระทบกับความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของสินค้าไทย ในการซื้อ-ขาย,ส่งออกหรือบริโภคเนื้อหมู เนื่องจากโรคระบาดในสัตว์มีโอกาสเป็นได้ แต่ที่สำคัญมาตรการหลังจากประกาศโรคระบาดแล้วนั้นมีอย่างไร จะต้องดำเนินการอย่างชัดเจน ซึ่งประเทศไทยมีพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์บังคับใช้อยู่ และมีการกำหนดมาตรการเยียวยาเกษตรกร การชดเชย รวมถึงวิธีปฏิบัติทำลายซากสัตว์ที่ชัดเจนอยู่แล้วจึงไม่น่าจะมีปัญหา และที่ผ่านมาประเทศไทยเคยประสบกับโรคระบาดในปศุสัตว์หลายครั้ง อาทิ การระบาดของไข้หวัดนกจนส่งผลกระทบกับการบริโภคสัตว์ปีก

 

 

แต่สำหรับความเชื่อมั่นในการบริโภคเนื้อหมูในประเทศนั้น จะต้องสื่อสารให้เกิดความเข้าใจ ว่าโรคดังกล่าวไม่ได้เป็นโรคที่สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องสื่อสารถึงประชาชนให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนก แต่อย่างไรก็ตาม การตรวจพบและยืนยันโรคระบาด ASF ในไทยเวลานี้ส่วนหนึ่งอาจเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า ที่ผ่านมาประเทศไทยมีความเข้มงวดควบคุมการลักลอบขนสินค้าผ่านชายแดนเป็นอย่างดี จนสามารถป้องกันโรคระบาดไว้ได้ ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศมีการระบาดของโรคไปแล้วก่อนหน้านี้

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube