ดวง

 • ดวง

  ขาล

  ลักษณะนิสัยโดยทั่วไปของคนเกิดปีขาล คนปีขาลส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีบุคลิกมาดมั่นน่าเกรงขามหยิ่งทระนงเชื่อมั่นในตัวเองสูง ชอบทำอะไรตามใจตนเอง  รักอิสระและการผจญภัย  พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆอย่างท้าท …

  อ่านต่อ »
 • ดวง

  ฉลู

  ลักษณะนิสัยโดยทั่วไปของคนเกิดปีฉลู คนปีฉลูส่วนใหญ่จะเป็นคนเข้มแข็ง มีอารมณ์หนักแน่นมั่นคงขยัน อดทน รู้จักหน้าที่ยอมลำบากรับภาระเพื่อให้บรรลุในสิ่งที่มุ่งหวัง นอกจากนี้ยังเป็นบุคคลที่ชอบทำอะไรด้วยตัวเอ …

  อ่านต่อ »
 • ดวง

  ชวด

  ลักษณะนิสัยโดยทั่วไปของคนเกิดปีชวด คนปีชวดส่วนใหญ่เป็นคนขยัน มีมนุษยสัมพันธ์กระตือรือร้นรักความก้าวหน้ามีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทำอะไรรวดเร็วคล่องแคล่วว่องไวเข้ากับสถานการณ์ได้ดี แต่ม …

  อ่านต่อ »
Close