nattavadee

 • เที่ยววัด

  วัดเขาวง

  วัดเขาวง ถ้ำนารายณ์ จังหวัดสระบุรี วัดนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2460 เล่ากันว่าเมื่อครั้งสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เสด็จจากวังนารายณ์ เมืองละโว้ เพื่อไปว่าราชการที่กรุงศรีอยุธยา และประทับแรม ณ ถ้ำนารายณ์ และจ

  อ่านต่อ »
 • คาถามงคล

  พระคาถาค้าขายดี

  พ่อค้าแม่ขายที่มุ่งหมายในการค้า ซื้อขายได้ราคา เงินไหลมากำไรงาม ให้นำใบไม้แช่ขันน้ำ สวดตามความพระคาถา ตั้งจิตมั่นภาวนา พระคาถาค้าขายดี https://www.innnews.co.th/wp-content/uploads/2018/10/พระคาถาค้าขา

  อ่านต่อ »
 • เที่ยววัด

  วัดเขาแก้ววรวิหาร

  วัดเขาแก้ววรวิหาร วัดเขาแก้ววรวิหารเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้บรณะปฏิสังขรณ์ ก่อน ที่จะสถาปนาเป็นพระอารามหลวง เป็นวัดที่มีประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่สวยงาม วัดเขาแก้ววรวิ

  อ่านต่อ »
 • คาถามงคล

  พระคาถาขับรถ

  ก่อนขับรถทุกครั้งตั้งสติให้มั่น แล้วกลั่นใจภาวนาสวดพระคาถาขับรถ เพื่อเรียกสติให้ปลอดภัยจาก อุบัติเหตุ ตั้งสติแล้วให้เริ่มบทสวด https://www.innnews.co.th/wp-content/uploads/2018/10/พระคาถาขับรถ.mp4

  อ่านต่อ »
 • เที่ยววัด

  วัดกษัตราธิราช

  วัดกษัตราธิราช เดิมชื่อว่าวัดกษัตรา วัดแห่งนี้ได้กลายเป็นวัดร้าง เมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาในปีพ.ศ. ๒๓๑๐ ต่อมา สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ กรมขุนอิศรานุรักษ์ (เกศ) ต้นสกุลอิศรางกูร ในรัชกาลที่ ๑ ทรงปฏิสังขรณ

  อ่านต่อ »
 • ชาดก 500 ชาติ

  ตัณฑุลนาฬิชาดก (มีคลิป)

  ตัณดุลนาฬชาดก ในอดีตกาล  สมัยเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชย์สมบัติ  ณ. นครพาราณสี มหานครที่กล่าวกันว่ามิเคยหลับใหล  เหตุเพราะมีการค้าแลกเปลี่ยนกันอยู่มิว่างเว้นนั่นเอง พระเจ้าพรหมทัติทรงมีบัณฑิตผู้หนึ่งเ

  อ่านต่อ »
 • Clip Hot Star

  ฟิล์ม ธนภัทร ยันสถานะ พราว แต่พี่น้อง ยังไม่พร้อมมีคนพิเศษ (มีคลิป)

  อ่านต่อ »
 • ชาดก 500 ชาติ

  เวฬุกะชาดก (มีคลิป)

          ครั้งอดีตกาล  ณ. พระเชตะวัน  มหาวิหารอันสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา  ได้เกิดเรื่องราวมิงามของภิกษุผู้ว่ายากอยู่ท่านหนึ่ง  ไม่ว่าใครจะว่ากล่าวตักเตือนอย่างไรก็ตาม  เขาก็มิเคยฟังสมเด็จพระผู้มีพระภาค

  อ่านต่อ »
 • ชาดก 500 ชาติ

  วินีลกชาดก (มีคลิป)

  ในสมัยพุทธกาล เมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประทับอยู่ ณ พระวิหารเวฬุวัน ทรงปรารภพระเทวทัตเอาอย่างพระสุคต  ความพิสดารมีอยู่ว่า เมื่อพระเทวทัตนอนแสดงท่าทางอย่างพระสุคตแก่พระอัครสาวกทั้งสองผู

  อ่านต่อ »
 • ชาดก 500 ชาติ

  เทวธรรมชาดก (มีคลิป)

           ณ.  พระวิหารเชตวัน นครสาวัตถี  เศรษฐีเจ้าสำอางผู้รักความสบายเมื่อได้ฟังพระพุทธโอวาทก็เกิดความเลื่อมใสในสัจธรรม  ปรารถนาจะมาบวชในพระพุทธศาสนา เศรษฐีเจ้าสำอางเมื่อบวชแล้วก็ยังไม่ละกิเลส  มีข้าว

  อ่านต่อ »
Close