nattavadee

 • Clip Hot Star

  กระแต-หลุยส์ เปิดใจครั้งแรกหลังคลอดลูกชายชื่อเจ้าคุณ (มีคลิป)

  กระแต ศุภักษร คลอดลูกคนที่ 2 แล้ว เป็นผู้ชาย น่ารัก น่าชัง ฉายแววความหล่อตั้งแต่แรกเกิด พร้อมตั้งชื่อให้สอดคล้องกับลูกสาวคนโตน้องเจ้าขา  ส่วนลูกชาย น้องเจ้าคุณ ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่คนสวยด้วยนะคะ

  อ่านต่อ »
 • Health Tips

  ผักที่ไม่ควรบริโภคดิบๆ (มีคลิป)

  ผักที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวัน มีบางชนิดที่ไม่ควรรับประทานดิบๆ ในปริมาณมาก เพราะอาจจะส่งผลให้เกิดอาการข้างเคียงกับสุขภาพ อย่างท้องอืด ท้องเฟ้อ ได้ บางชนิดหากรับประทานผักดิบ ๆ ไป ก็มีผลต่อร่างกายมากกว

  อ่านต่อ »
 • ชาดก 500 ชาติ

  เวทัพพชาดก (มีคลิป)

  พุทธกาลครั้งหนึ่ง  ยังมีภิกษุชาวสาวัตถุรูปหนึ่ง  มีความอวดดื้อถือดี จนเป็นที่เอือมระอาต่อภิกษุรูปอื่นๆ เมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบ  ท่านจึงทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสนานุสติญาณ   แล้วพบว่าภิกษุรูปนี้เมื่อก

  อ่านต่อ »
 • Health Tips

  หลีกโรคร้าย .. จากภัยเงียบห้องนอน (มีคลิป)

  ภัยเงียบจากห้องนอนเรานี้ แม้ว่าจะไม่รุนแรงมาก แต่ก็บั่นทอนการดำเนินชีวิต และการทำงานของร่างกายเรา ซึ่งเราจะต้องหาทางรักษา ซึ่งบางรายอาจต้องรักษาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ตามความรุนแรงของโรค ดังนั้น การป้อง

  อ่านต่อ »
 • ชาดก 500 ชาติ

  อปัณณกธรรม (มีคลิป)

  อปัณณกธรรมชาดก    เป็นนิทานชาดกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ได้ตรัสไว้กับอนาถบิณฑิกเศรษฐี  และสาวกของอัญญเดียรถีย์  500  คน  ณ. เชตวันมหาวิหาร  นครสาวัตถี  เนื่องด้วยอัญญเดียรถีย์เหล่านี้ล้วนเป็นคนกลับกลอก

  อ่านต่อ »
 • ชาดก 500 ชาติ

  โภชาชานียชาดก (มีคลิป)

  โภชาชานียะสินธพ  ม้ามงคลแห่งนครพาราณสีได้กระทำความเพียรอันยิ่งใหญ่ แม้ได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัสแต่ก็ไม่ละความเพียร พระเจ้าพรหมทัตผู้ปกครองนครพาราณสี แผ่นดินอันกว้างใหญ่สมบูรณ์  มั่งคั่งยากยิ่งจะหาเมืองใ

  อ่านต่อ »
 • ชาดก 500 ชาติ

  อุจฉังคชาดก (มีคลิป)

  แคว้นโกศล  ในพระราชอำนาจปกครองของพระเจ้าปเสนทิโกศล  สมัยพุทธกาลนั้นบังเกิดเหตุปล้นสะดมบ่อยครั้ง  ละแวกชายแดนสาวัตถีนครหลวง มากมายหลายหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากฝีมือโจรกลุ่มเดียวกันซึ่งทางกา

  อ่านต่อ »
 • ชาดก 500 ชาติ

  พกชาดก (มีคลิป)

  พระเชตะวันมหาวิหาร  ณ  เวลาในพุทธกาลสมัยหนึ่ง  ยังมีพระภิกษุผู้มีศิลปะในการตัดเย็บ  ย้อมสี  ปะชุนจีวร  ฝีมือดีจนเป็นที่ยอมรับในหมู่สงฆ์ ภิกษุรูปนี้ชาญฉลาดในการทำจีวรให้งาม  ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายพากันขนานน

  อ่านต่อ »
 • ปั๊ดโธ่เอ้ย

  รถเก่าไม่เหงาเลย (มีคลิป)

  อ่านต่อ »
 • ชาดก 500 ชาติ

  วัฏฏกชาดก

  ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาล  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปยังชนบทแห่งหนึ่งในแคว้นมคธพระพุทธองค์ทรงนำหมู่ภิกษุสงฆ์  เข้าไปในป่าลึกเพื่อแสวงหาที่สงบกระทำรุกขมูล  เจริญภาวนาสู่วิถีแห่งวิโมกษธรรมดังเคยปฏิบัติ

  อ่านต่อ »
Close