nattavadee

 • ชาดก 500 ชาติ

  มหาสีลวะชาดก

            กาลครั้งนั้นเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาเสด็จมาประทับยังพระเชตวันมหาวิหารกรุงสาวัตถี  พระองค์ได้หยั่งรู้ถึงความทุกข์กายทุกข์ใจของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียรรูปหนึ่ง  ที่ไม่อาจแสวงหาโมกขธรรมได้ สมเด็จพระสั

  อ่านต่อ »
 • ชาดก 500 ชาติ

  มหิฬามุขาชาดก (มีคลิป)

  ราชคฤห์ในแผ่นดินพระเจ้าอชาติศัตรูนั้น   บังเกิดมีสำนักพระพุทธศาสนาที่แปลกแยกออกไปโดยมีพระเทวทัตเป็นผู้นำศาสนสถานแห่งใหม่ตั้งอยู่  ณ.  ตำบลคยาสีสะ  ที่พระเจ้าอชาติศัตรูสร้างถวาย  และให้อยู่ในพระราชานุเ

  อ่านต่อ »
 • ชาดก 500 ชาติ

  วัณณุปถชาดก (มีคลิป)

           ณ พระเชตะวันมหาวิหาร  ในพุทธกาลครั้งนั้น  หมู่ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายจำพรรษาอยู่รวมกันโดยสงบ  ต่างขยันหมั่นเพียรศึกษาพระธรรมวินัย  และเกื้อกูลกันเป็นอันดี ภิกษุรูปหนึ่งประพฤติตนเรียบร้อย  ขยันหมั่น

  อ่านต่อ »
 • Uncategorized

  เภริวาทชาดก (มีคลิป)

  ณ  พระเชตะวันมหาวิหารอันเป็นพุทธสถานที่สำคัญยิ่งต่อสมณสงฆ์ในยุคนั้น  มหาวิหารแห่งนี้เป็นที่รวมพระภิกษุจำนวนมาก  พระภิกษุล้วนต่างวรรณะ  ต่างอุปนิสัยอยู่รวมคละเคล้ากันไป ภิกษุทั้งสิ้นล้วนมีพระธรรมวินัยข

  อ่านต่อ »
 • Health Tips

  มารู้จักโรคอ้วนกัน…สัญญาณในการเกิดโรค (มีคลิป)

  1.1 สัญญาณในการเกิดโรคเบาหวานเป็นอย่างไร 1.2 เบาหวานแบ่งออกเป็นกี่ชนิด 1.3.เบาหวานที่เกิดจากกรรมพันธุ์เป็นได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ ข้อมูล นพ.พรเทพ  ประทานวณิช โรงพยาบาลตากสิน

  อ่านต่อ »
 • คาถามงคล

  พระคาถาบูชาพระมหาเศรษฐีนวโกฏิ

  หรือคาถาพระมหาเศรษฐีนวโกฏิ สวดทุกเช้า-ค่ำ บันดาลโชคลาภสิริมงคล สมดังใจปรารถนา ตั้งนะโม 3 จบแล้วเริ่มสวดภาวนา https://www.innnews.co.th/wp-content/uploads/2018/10/พระเศรษฐีนวโกฏ.mp4

  อ่านต่อ »
 • เที่ยววัด

  วัดชัยศรีภูมิ

  อุโบสถของวัดเป็นทรงพื้นเมือง หน้าบรรรณเป็นไม้แกะสลักพันธุ์พฤกษา ประตูหน้าต่างเป็นปูนปั้น รอบอุโบสถ ประดับด้วยปูนปั้นรูปเทพพนมสีสันต่าง ๆ ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ วิหารของวัดเป็น ทรงพื้

  อ่านต่อ »
 • คาถามงคล

  พระคาถาบูชาหลวงพ่อโสธร

  ตั้งนะโม 3 จบ สวดภาวนาบูชาหลวงพ่อโสธร ทำให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุข มั่งคั่งร่ำรวย แคล้าวคลาด ปลอดภัย https://www.innnews.co.th/wp-content/uploads/2018/10/พระคาถาหลวงพ่อโสธร.mp4

  อ่านต่อ »
 • เที่ยววัด

  วัดดอกเอื้อง

  วัดดอกเอื้องเป็นวัดที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ สร้างเมื่อปีพ.ศ.2219 เดิมมีชื่อว่าวัดนางเอื้อง เนื่องจากผู้สร้างคือ นางเอื้อง ต่อมาในปีพ.ศ.2487 ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นวัดดอกเอื้อง อุโบสถของวัดเป็นทรงพ

  อ่านต่อ »
 • คาถามงคล

  พระคาถามหาเสน่ห์

  ก่อนจะไปพบปะเจรจาพาทีกับใคร สวดพระคาถามหาเสน่ห์ให้ขึ้นใจ จำทำให้เกิดความเมตตา พิศมัย รักใคร่ เชื่อถือ https://www.innnews.co.th/wp-content/uploads/2018/10/พระคาถามหาเสน่ห์.mp4

  อ่านต่อ »
Close