fbpx
Home
|
คลิปข่าวต้นชั่วโมง

ข่าวต้นชั่วโมง 09.00 น.

Featured Image
สวนดุสิตโพลปชช.ไม่เชื่อมั่นรัฐบาลแก้ปัญหาของแพง ขอพูดความจริงไม่ปิดบังข้อมูล จี้ กระทรวงาณิชย์เร่งแก้ปัญหา

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 1,383 คน ต่อกรณีการใช้ชีวิตของคนไทยในยุคข้าวของแพงสำรวจระหว่างวันที่ 24-27 มกราคม 2565 พบว่า สินค้าที่พบเห็นหรือซื้อแพงกว่าปกติ ร้อยละ 92.75 ระบุว่า เนื้อหมู รองลงมา ร้อยละ 72.44 ระบุว่า ข้าวแกง กับข้าวถุง อาหารตามสั่ง ร้อยละ71.79 ระบุว่า ไข่ไก่ ไข่เป็ด

 

สาเหตุที่ทำให้สินค้าแพง ร้อยละ 65.02 ระบุว่า เกิดโรคระบาดในสัตว์ รองลงมา ร้อยละ64.22 ระบุว่า มีการกักตุนและปั่นราคาสินค้า ร้อยละ 63.13 ระบุว่า พ่อค้า นายทุน ฉวยโอกาสขึ้นราคา

 

เมื่อถามถึงการแก้ปัญหาสินค้าแพง ร้อยละ 77.20 ระบุว่าควบคุมการใช้จ่าย ประหยัด รองลงมา ร้อยละ 66.67 ระบุว่า ใช้สินค้าชนิดนั้นลดลง ร้อยละ 57.37 ระบุว่า เปลี่ยนไปกินอย่างอื่นแทนที่ยังไม่ขึ้นราคา

 

ทั้งนี้ ร้อยละ 58.99 ระบุว่า อยากให้รัฐบาลพูดความจริง ไม่ปิดบังข้อมูล ร้อยละ 58.27 ระบุว่า ตรึงราคา ควบคุมสินค้า ร้อยละ 52.15 ระบุ ลดภาษีน้ำมัน

 

หน่วยงานที่ควรเข้ามาแก้ปัญหาสินค้าแพง ร้อยละ 79.60 ระบุว่า กระทรวงพาณิชย์ รองลงมาร้อยละ 57.88 ระบุว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

ทั้งนี้ประชาชนร้อยละ 47.27 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อมั่นในการแก้ปัญหาสินค้าแพงของรัฐบาล รองลงมา ร้อยละ 35.42 ไม่เชื่อมั่น

 

ภาพรวมประชาชน ร้อยละ 34.93 ระบุว่า จะแบกรับภาระราคาสินค้าแพงไปได้อีกประมาณไม่เกิน 3 เดือน รองลงมา ร้อยละ 28.53 ระบุว่า ไม่เกิน 6 เดือน ร้อยละ 18.56 ระบุว่า ไม่เกิน 1 เดือน

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube