fbpx
Home
|
คลิปข่าวต้นชั่วโมง

ข่าวต้นชั่วโมง 12.00 น.

เลขาฯสมช. ยืนยัน ศบค.ส่วนหน้า ทำงานไม่ทับซ้อน เหตุ แก้ปัญหาเฉพาะพื้นที่ ขอ รอความชัดเจนเปิดประเทศในอีก 1-2 วันนี้ ย้ำ ทุกอย่างเป็นไปตามสาธารณสุข

พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. กล่าวถึงการ ตั้งพล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ อดีตเลขาฯ สมช.เป็นผู้อำนวยการ ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศบค. ส่วนหน้า ว่าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการตั้งศูนย์บูรณาการ ให้ทุกฝ่ายบูรณาการป้องกันการแพร่ระบาดสร้างมาตรการป้องกัน ซึ่งจะไม่เป็นการทำงานซ้ำซ้อน กับศบค. เนื่องจากเป็นการดูแลพื้นที่เฉพาะ ที่มีความซับซ้อนหลายเรื่องที่ต้องมีการแก้ไขปัญหา ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดจะต้องแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและทุกหน่วยงานต้องให้การสนับสนุนกันเลขาฯสมช. ยังยืนยันความพร้อมในการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวแบบไม่ต้องปรับตัวตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ว่า สิ่งที่จะต้องทำเร่งด่วน คือการเพิ่มขีดความสามารถ ในการฉีดวัคซีน กำหนดประเทศ และการเตรียมความพร้อมทุกหน่วยงานโดยเฉพาะด้านสาธารณสุข รวมถึงความพร้อมด้านการท่องเที่ยวของภาคเอกชน และความพร้อมของทุกพื้นที่ซึ่งฝ่ายปกครองต้องมีการเตรียมแผน รองรับหากเกิดปัญหา ซึ่งศบค.ส่วนหน้าจะพยายามคิดให้ละเอียดรอบคอบ ให้การเดินทางเข้าออกประเทศเป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้อง รัดกุม ไม่ให้เป็นผลต่อการแพร่ระบาด โดยใน 1-2 วันนี้จะให้ได้ข้อยุติทั้งหมด ส่วนการกำหนดประเทศจะเป็นไปตามที่สาธารณะสุขเสนอหรือไม่นั้น พล.อ.สุพจน์ ย้ำว่า ทุกอย่างขึ้นอยู่กับกระทรวงสาธารณสุขเป็นปัจจัยสำคัญ

ขณะที่จะเปิดประเทศ จะต้องมีการยกเลิกประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือไม่นั้น พล.อ.สุพจน์ กล่าวว่า ทุกอย่างขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เพราะมีกฎหมายหลายตัวต้องดูในรายละเอียด และสิ่งที่ออกมาตรการ จะต้องใช้กฎหมายอะไร จำเป็น หรือไม่จำเป็น และยืนยันว่าวัคซีนที่จะนำเข้าไทยหลังจากนี้จะเป็นไปตามเป้าเดิมที่กำหนดไว้

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube