fbpx
Home
|
คลิปข่าวต้นชั่วโมง

ข่าวต้นชั่วโมง 17.00 น.

กรมวิทย์ฯ อบรมการใช้ชุดตรวจ ATK แบบตรวจด้วยตนเอง (Home Use) แก่เภสัชกรประจำร้านขายยา

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่าจากที่รัฐบาลมีแนวทาง การแจกจ่ายชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK ให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยให้มารับจากร้านยา แผนปัจจุบัน ประเภท 1 และคลินิกพยาบาล เพื่อใช้ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยตนเอง ดังนั้นเพื่อเตรียม ความพร้อมในการให้คำแนะนำปรึกษากับประชาชนที่จะมารับชุดตรวจ ATK ที่ร้านขายยา ซึ่งภาครัฐ จะสนับสนุนให้กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ต่างๆ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ จัดอบรมการใช้ชุดตรวจ ATK แบบตรวจด้วยตนเอง ( Home Use ) แก่เภสัชกรประจำร้านขายยา เพื่อสามารถให้ข้อมูลการใช้ชุดตรวจ ATK แก่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง โดยมี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา นำร่องจัดอบรมในเขตสุขภาพที่ 9 ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ผ่านระบบออนไลน์ ในเรื่องแนวทางและข้อควรระวังการใช้ชุดตรวจ ATK การอ่านและแปลผล แนวทางปฏิบัติตนหลังทราบผลตรวจ การสวมและถอดชุดป้องกันส่วนบุคคล และการกำจัดขยะติดเชื้อ รวมถึงแนวทางและข้อควรระวังในการใช้ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วอย่างถูกต้อง

นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า การตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK สิ่งสำคัญคือ ประชาชนต้องตรวจอย่างถูกวิธีและแปลผลถูกต้อง เพื่อดำเนินการต่อไปได้อย่างเหมาะสม

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube