fbpx
Home
|
ร่วมด้วยช่วยกัน

โครงการตรวจเยี่ยมชุมชน ลงพื้นที่รับฟังปัญหาชาวชุมชนคลองพลับพลา

Featured Image

ร่วมด้วยช่วยกัน ร่วมกับสำนักงานเขต เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ชุมชนคลองพลับพลา เขตวังทองหลาง รับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนจากชาวบ้านในโครงการตรวจเยี่ยมชุมชน พร้อมมอบข้าวสารอาหารแห้ง หน้ากากอนามัย แนะนำข้อมูลในช่วงสถานการณ์โควิด

วันที่ 13 มกราคม 2565 นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง พร้อมด้วยนายสาโรจน์ พลฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นางสาวปัณณ์ฐนิต ปรางค์ชัยกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ร่วมกับคณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบายผู้ว่าฯ กทม. ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง ผู้แทนมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ผู้แทนสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนคลองพลับพลา ซอยรามคำแหง 21 เพื่อเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในชุมชน แนะนำภารกิจและขั้นตอนในการให้บริการประชาชนของฝ่ายต่าง ๆ ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน รวมถึงได้มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ให้กับประชาชนใช้สวมใส่ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนในครั้งนี้ด้วย

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube