fbpx
Home
|
ร่วมด้วยช่วยกัน

ตร.-ร่วมด้วยช่วยกัน หารือโครงการ”ศูนย์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์”

Featured Image
พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ประชุมหารือการทำงานร่วมกันในโครงการ “ศูนย์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์” สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ร่วมกับร่วมด้วยช่วยกัน

วันที่ 23 เมษายน 2564 พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ที่ปรึกษา (สบ9) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย นายอภิวัฒน์ รัตนนาคินทร์ ผอ.กลุ่มงานร่วมด้วยช่วยกัน พร้อมทีมงาน ประชุมหารือการทำงานร่วมกันในโครงการ “ศูนย์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์” สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

โดยการนำภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมสร้างเมืองปลอดภัย ถนนปลอดภัย เน้นการป้องกันอาชญากรรมและอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น ณ ศูนย์ร่วมด้วยช่วยกัน ซ.รามคำแหง 21 กทม.

ทั้งนี้ที่ผ่านมา ร่วมด้วยช่วยกันได้ทำงานร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยดีเสมอมา ทั้งในการสนับสนุนการทำงานตามชุมชน การช่วยอำนวยการจราจร ช่วยประสานงานในเหตุการณ์ต่างๆ ตลอดจนช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางตำรวจให้กับประชาชนผ่านสื่อที่มี ซึ่งการหารือร่วมกันในครั้งนี้จะช่วยยกระดับการทำงานเพื่อประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube