Home
|
ข่าว

นายกฯ อยากให้ ก้าวไกลรับตำแหน่ง กมธ.งบฯ

Featured Image
นายกฯ ชี้ ก้าวไกล เป็นพรรคใหญ่ อยากให้มีส่วนร่วมนั่งกรรมาธิการงบ 68

 

 

 

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่พรรคก้าวไกลไม่รับตำแหน่งในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตรงนี้จะทำให้เกิดปัญหาหรือไม่ว่า ตนไม่ทราบ เพราะตนอยู่ฝ่ายบริหาร แต่ถ้าถามในฐานะคนไทย พรรคก้าวไกลก็เป็นพรรคที่ใหญ่พรรคหนึ่ง ก็อยากจะให้มีส่วนร่วมในการทำเรื่องงบประมาณ

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube