Home
|
ข่าว

นายกฯ สั่งสอบกุ้งนอกทะลักเข้าไทย ทำราคาตก

Featured Image
นายกฯ สั่งสอบกุ้งนอกทะลักเข้าไทย ทำราคาตก-เกษตรกรเดือดร้อน พร้อมเห็นชอบงบกลาง 291 ล้านช่วยเหลือผู้อพยพคนไทยจากสถานการณ์ความไม่สงบอิสราเอล กำชับรายงานความคืบหน้าตัวประกันอีก 6 คน – ครม.ยังเห็นชอบช่วยเกษตรกรโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนครัวเรือนละ 500 บาทต่อไร่

 

 

 

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคมปีนี้ ตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอ

 

 

 

นอกจากนี้ที่นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ได้สั่งการให้กระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริสวนสาธารณะ และสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ที่อยู่บริเวณคุ้มบางกระเจ้า

 

 

ให้เป็นพื้นที่นำร่องแซนด์บ็อกซ์พร้อมประกาศหลักเกณฑ์คุ้มครองพื้นที่ป่าคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เว้นการจัดเก็บให้ได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและสั่งการให้องค์การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนคุ้มบางกระเจ้าเพื่อนำมาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง ซึ่งต่อยอดจากการลงพื้นที่ของตนเมื่อเดือนที่ผ่านมา ซึ่งพื้นที่บางกระเจ้าเป็นปอดของคนกรุงเทพมหานครที่เราต้องรักษาไว้

 

 

นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า ตนได้ขอให้กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและหามาตรการในการแก้ไขปัญหาการนำเข้ากุ้งมาประเทศไทยจำนวนมาก ทำให้ราคากุ้งในประเทศไทยตกต่ำ ตลอดจนกุ้งที่นำเข้ามานั้นมีราคาต่ำกว่ากุ้งในประเทศ ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้รับผลกระทบ ไม่มีโรงงานรับซื้อ

 

 

 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบงบประมาณปี 2567 งบกลางจำนวนเงิน 291 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือและอพยพคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในประเทศอิสราเอล เพิ่มเติมโดยให้กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงแรงงาน นำไปดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ตนได้สั่งการเพิ่มเติมไปว่า ตัวประกันที่เหลืออีก 6 คน ขอให้มีการรายงานความคืบหน้า และขั้นตอนโดยเร่งด่วน รวมถึงการที่เราได้ให้คำมั่นกับรัฐบาลฝรั่งเศสว่าจะให้มีการหยุดยิงในช่วงโอลิมปิก ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญอยู่

 

 

 

นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักทรัพยากรน้ำเสนอ ขออนุมัติงบรายจ่ายประจำปี 2567 งบกลางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำผลในช่วงฤดูฝนปี 2567 และกักเก็บน้ำในฤดูแล้งปี 2567-2568 ในกรอบวงเงิน 7,600 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่มีความสำคัญเร่งด่วน และในปีนี้จะมีน้ำเพิ่มขึ้น 10% อีกทั้งรัฐมนตรีหลายท่านก็เป็นสส.มีความผูหพันธ์ในพื้นที่ ต้องการให้มีการลงพื้นที่เพื่อพูดคุยถึงการบริหารจัดการ และใส่เงินเข้าไปในงบกลางเอาเงินไปช่วยไม่ท่วมไม่แล้งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่เรื่องของการใส่ใจฝ่ายบริหารก็ยังให้ความสำคัญ

 

 

 

โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2567-2568 ไม่เกินครัวเรือนละ 500 บาทต่อไร่ไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บาทต่อราคาปุ๋ยที่จ่ายจริง โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) สำรองจ่ายและรัฐบาลจะจัดสรรงบชดเชยให้กับธนาคารธกส. พร้อมอัตราต้นทุนทางการเงิน โดยที่โครงการเดิมให้ความช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท จะไม่มีการดำเนินการอีกต่อไป

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube