Home
|
ข่าว

คลังเร่งกระตุ้นตลาดทุนเตรียมเสนอปรับเกณฑ์TESG

Featured Image

 

 

 

คลัง เร่งกระตุ้นตลาดทุน เตรียมเสนอปรับเกณฑ์กองทุน TESG – เล็งฟื้นกองทุนวายุภักษ์

 

 

นายพิชัย ชุณหวิชร รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เปิดเผยถึงมาตรการขับเคลื่อนตลาดทุน ว่า ที่ผ่านมาพื้นฐานเศรษฐกิจไทย ขยายตัวต่ำ และยังไม่ฟื้นตัวจาก โควิด-19 ภาครัฐจึงเร่งผลักดันงบประมาณที่ล่าช้า เพื่อให้ GDP ไทยขยายตัวได้ 2.5% แต่เชื่อว่าหากเร่งมาตรการต่าง ๆ เชื่อว่า GDP จะใกล้ระดับ 3% ควบคู่กับมาตรการตลาดทุน เพื่อเรียกความเชื่อมั่น

 

โดยเตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาปรับเงื่อนไขกองทุนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่มีในปัจจุบันคือกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG หรือ TESG) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการสงเสริมให้เกิดการออมผ่านการลงทุนในตลาดทุนและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ระดมทุนให้ความสำคัญกับความยั่งยืน

 

ด้วยการขยายวงเงินการนำวงเงินลงทุนไปขอลดหย่อนภาษีเงินได้ เป็นสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท จากเดิมสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท และปรับลดระยะเวลาถือครองเหลือ 5 ปี นับจากวันที่ซื้อ จากเดิม 8 ปีเพื่อสร้างแรงจูงใจการลงทุนเกี่ยวกับความยั่งยืน ซึ่งคาดว่าจะเสนอ ครม.ได้ ภายใน 2 สัปดาห์

 

นอกจากนี้ยังมีแนวคิดในการฟื้น กองทุนรวมวายุภักษ์ โดยอาจจะเป็นการลงทุนภาครัฐ และภาคประชาชนรวม 5 แสนล้านบาท ซึ่งในปัจจุบันภาครัฐมีวงเงินพร้อมลงทุน 3.5 แสนล้านบาทและอาจเปิดให้ประชาชนเข้ามาลงทุนอีก 1.5 แสนล้านบาท เพื่อดำเนินการกองทุนรวมวายุภักษ์

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube