Home
|
ข่าว

ปปช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน “เศรษฐา” ยื่นเพิ่มสินทรัพย์ดิจิทัล

Featured Image
ปปช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน “เศรษฐา” ยื่นเพิ่มทรัพย์สินที่เป็นสินทรัพย์ดิจิทัล “พิระพันธ์”ส่งสัญญาการจัดการหุ้นส่วนโอนหุ้นที่เกิน 5%

 

 

 

 

สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณีถือครองหุ้นบริษัทเกิน 5% และมอบหมายให้บริษัทรับดูแลบริหารจัดการแทน ซึ่งมีการยื่นสำเนาของสัญญาจัดการหุ้นส่วนหรือหุ้นของรัฐมนตรี  ซึ่งเป็นการยื่นเพิ่มเติมในขณะเข้ารับตำแหน่ง แต่ป.ป.ช.เพิ่งมีมติให้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในส่วนนี้

 

 

นายเศรษฐา  ทวีสิน  นายกรัฐมนตรี ได้ยื่นเพิ่มเติมเติมทรัพย์สินที่เป็นสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภท โทเคน ดิจิทัล  ชื่อ SiriHubA (สิริฮับ เอ) จำนวน 310 หน่วย มูลค่า 2,907 บาท และเงินฝากซึ่งอยู่ในบัญชีหลักทรัพย์เดียวกัน เป็นจำนวน 197,048 บาท มูลค่ารวม  199,956 บาท บาท  โดยเก็บรักษาไว้อยู่ที่ศูนย์ซื้อขายทรัพย์สินดิจิทัล ชื่อ บริษัทอีอาร์เอ็กซ์  จำกัด จึงทำให้บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่เคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ยังไม่มีรายการทั้งสองแสดงว่าไว้ จึงประสงค์ที่จะยื่นเพิ่มเติมเพื่อเกิดความถูกต้องครบถ้วน

 

 

ทั้งนี้ในการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตำแหน่งของนายเศรษฐา ได้ยื่นต่อสำนักงาน ป.ป.ช. ไว้เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566  มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 1,020,468,727 บาท (กว่าหนึ่งพันยี่สิบล้านบาท)  และครั้งนี้มีทรัพย์สินเพิ่มเป็นเงินดิจิทัลโทเค็นและเงินฝาก

 

 

นายพีระพันธ์  สารีรัฐวิภาค  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ส่งเอกสารสัญญาการจัดการหุ้นส่วนหรือหุ้นของรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการโอนหุ้นที่เกิน 5% ซึ่งมอบหมายให้บริษัทดูแลบริหารจัดการแทน  ประกอบไปด้วยหุ้นของบริษัท  วีพี  แอโร่เทค จำกัด จำนวน 588,500 หุ้น หุ้นบริษัทพี แอนด์ เอส แลนด์ แอนด์ วีเวลเลอปเม้นท์ จำกัด  จำนวน 46,500 หุ้น หุ้นบริษัท รพีโสภาค จำกัด จำนวน 22,000 หุ้น และหุ้นบริษัทโสภา คอลเล็คชั่นส์ จำกัด จำนวน 1,000 หุ้น

 

 

นางสาวศุภมาศ  อิสรภักดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ยื่นเภิ่มเติมหุ้นบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) จำนวน  50,000,000 หุ้น และบริษัท บีเคดี โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 447,150  หุ้น

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube