fbpx
Home
|
ข่าว

“ชวน” เน้นย้ำเราไม่ควรดูดายกับพฤติกรรมทุจริต

Featured Image
ประธานสภาเปิดโครงการส่งเสริมและปลูกฝังแนวคิดบ้านเมืองสุจริตไปสู่เยาวชน เน้นย้ำว่า เราไม่ควรดูดายกับพฤติกรรมการทุจริต

 

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและปลูกฝังแนวคิดบ้านเมืองสุจริตไปสู่เยาวชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี

 

โดยมี นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวรายงาน โอกาสนี้ นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ นายศราวุธ เพชรพนมพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรน.ส.โสมอุษา บูรณเหตุ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางจงเดือน สุทธิรัตน์ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ นายณัฐกานต์ ชูชนะ คณะทำงานทางการเมืองของประธาน สภาผู้แทนราษฎร นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายอาทิตย์ นามบุตร ปลัดเทศบาลนครอุดรธานีผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัย คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมพิธี

 

ขณะเดียวกัน นายชวน ร่วมบรรยายเรื่อง “ประเทศรุ่งเรือง เมื่อบ้านเมืองสุจริต” โดยเน้นย้ำว่า เราไม่ควรดูดายกับพฤติกรรมการทุจริต การโกง นักเรียนนักศึกษาในวันนี้ ในอนาคตหลายคนอาจขึ้นดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมือง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องตระหนักเรื่องความสุจริตตั้งแต่ยังเป็นเด็ก นำแนวทางดังกล่าวไปใช้ในการดำรงชีวิต ขอให้ซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไม่เกรงใจต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ยึดมั่นในความสุจริตเป็นที่ตั้ง จะทำให้ทั้งเราและประเทศชาติมีอนาคตที่ดี ความสุจริตสำคัญในทุกแวดวง ในวงการสงฆ์ก็เช่นกัน โดยขอให้กำลังใจพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และขอเรียกร้อง ให้พระชั้นผู้ใหญ่ลงไปกำกับดูแลพระสงฆ์ ในความดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันเหตุอันไม่ควร

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube