fbpx
Home
|
ข่าว

“วราวุธ”คุย Netflix หวังกระตุ้น soft power

Featured Image
“วราวุธ”คุย Netflix หวังกระตุ้น soft power ด้านสิ่งแวดล้อมในไทย ผ่านสื่อสร้างสรรค์

 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) หารือแนวทางความร่วมมือการกระตุ้นพลัง soft powerด้านสิ่งแวดล้อมของไทย ผ่านสื่อสร้างสรรค์ ร่วมกับ Netflix นำโดย ดร.ศรุต วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะ ประเทศไทย ลาว และกัมพูชาบริษัท เน็ตฟลิกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องรับรอง ชั้น 20 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

เพื่อหวังให้การสื่อสารถึงภาพลักษณ์การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยที่ออกสู่สายตาของทั้งชาวโลกและชาวไทย เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของประเทศไทย ที่มุ่งสู่การดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ร่วมกับประชาคมโลกได้มากยิ่งขึ้น และเกิดการสื่อสารถึงมุมมองต่าง ๆของประเทศไทย ให้ทั้งคนไทย และชาวต่างชาติได้เข้าใจถึงความเป็นไทยในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube