fbpx
Home
|
ข่าว

นายกฯกำชับคลังดูแลผลกระทบเพิกถอนใบอนุญาตประกัน

Featured Image
นายกฯกำชับคลัง-หน่วยงานเกี่ยวข้องดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตการกรประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 2 แห่ง ให้ได้รับความคุ้มครองสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด

 

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า หลังจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  มีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจของบริษัทประกันวินาศภัย 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 เม.ย.65 ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กำชับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้เอาประกันของบริษัททั้ง 2 แห่ง ให้ได้รับความคุ้มครองสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด

 

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้รับทราบว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. กำหนดแนวทางและลำดับการช่วยเหลือผู้เอาประกันจากทั้ง 2 บริษัท รวมถึงช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อขอรับคำปรึกษา การช่วยเหลือผู้เอาประกันไว้แล้ว

 

ซึ่งนายกรัฐมนตรีกำชับขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามอย่างเต็มที่ในการให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนมากที่สุด เช่น กรณีช่องทางการติดต่อสื่อสาร สายด่วนขอให้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ที่เพียงพอ และสามารถตอบข้อสงสัย ให้ข้อแนะนำผู้เอาประกันแต่ละกลุ่มได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้เอาประกันที่เกิดความเสียหายที่ได้ยื่นเรียกร้องค่าสินไหมไว้แล้ว กลุ่มที่เกิดความเสียหายแต่ยังไม่ได้ยื่น ตลอดจนผู้ถือกรมธรรม์แต่ยังไม่เกิดความเสียหาย

 

ทั้งนี้ คปภ. กำหนดแนวทางช่วยเหลือผู้เอาประกันภัย เพื่อรองรับไม่ให้ผู้เอาประกันภัยได้รับผลกระทบ ประกอบด้วย กรณีกรมธรรม์ที่ไม่ใช่กรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ซึ่งเป็นของบริษัท อาคเนย์ประกันภัยฯ 5,717,217 กรมธรรม์ ของบริษัท ไทยประกันภัยฯ 199,016 กรมธรรม์ ได้ดำเนินการโอนภาระผูกพันไปยังบริษัทผู้รับโอน โดยไม่กระทบต่อสิทธิตามกรมธรรม์ของผู้เอาประกันและได้มีการแจ้งไปยังผู้เอาประกันแล้ว

 

โดยมี 269 กรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันไม่ประสงค์ใช้สิทธิในการโอนไปยังผู้รับโอนอื่น ในส่วนนี้ คปภ.จะติดตามให้บริษัทแจ้งสิทธิเพื่อให้ผู้เอาประกันตัดสินใจทางเลือกว่าจะรับคืนเบี้ยประกันหรือโอนกรมธรรม์ไปยังบริษัทแห่งใหม่ต่อไป

 

ในส่วนของกรมธรรม์ประกันภัยโควิดของบริษัท อาคเนย์ประกันภัยฯ จำนวน 897,242 กรมธรรม์ และของบริษัท ไทยประกันภัยฯ จำนวน 279,531 กรมธรรม์นั้น คปภ. ได้หาแนวทางกับผู้ประกอบการในการแก้ไขปัญหาสำหรับประกันภัยโควิด-19 แบบเจอจ่ายจบที่ยังมีความคุ้มครองอยู่

 

ได้ข้อสรุปว่า ผู้ถือกรมธรรม์สามารถขอรับคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากกองทุนประกันวินาศภัย โดยกองทุนประกันวินาศภัยจะคืนเบี้ยประกันให้ตามส่วนระยะเวลา ตามความคุ้มครองที่เหลืออยู่ หรือ นำเบี้ยประกันที่ได้รับคืนไปใช้แทนเงินสดในการเลือกซื้อประกันภัยจากบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการได้ทุกประเภทกรมธรรม์ประกันภัย

 

สำหรับผู้เอาประกันภัยที่เกิดความเสียหายแล้ว หากเป็นกรณีที่ได้ยื่นเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไว้แล้วกับทั้ง 2 บริษัทแล้ว สามารถติดต่อกองทุนประกันวินาศภัย เพื่อยื่นขอรับชำระหนี้ โดยกองทุนประกันภัยวินาศภัยในฐานะผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ชำระบัญชีของทั้ง 2 บริษัท จะเข้ารับช่วงจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้มีการอนุมัติค่าสินไหมทดแทนไว้แล้ว ส่วนผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายแล้ว แต่ยังไม่ได้ยื่นเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับทั้ง 2 บริษัท สามารถติดต่อกองทุนประกันวินาศภัย เพื่อยื่นขอรับชำระหนี้ โดยกองทุนประกันวินาศภัยจะพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube