fbpx
Home
|
ข่าว

กมธ.แถลงความคืบหน้าพิจารณากฎหมายซ้อมทรมาน

Featured Image
“ชวลิต” แถลงความคืบหน้าพิจารณากฎหมายซ้อมทรมาน ยืนยันกมธ.คำนึงถึงผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. พร้อมด้วย แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา นางอังคณา นีละไพจิตร และกรรมาธิการวิสามัญ กล่าวถึง ความคืบหน้าในการพิจารณากฎหมายซ้อมทรมานว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแบบเรียงรายมาตรา ซึ่งในการพิจารณากรรมาธิการได้ให้ความสำคัญต่อกฎหมายแบ่งเป็น 2 ส่วนสำคัญคือ

1.ให้ความสำคัญในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายกำหนดจะต้องได้รับการคุ้มครองตามกฏหมายฉบับนี้

2.ให้ความคุ้มครองและความเป็นธรรมแก่ประชาชน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดที่กฎหมายจะต้องไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะในรูปแบบใด เพื่ออนุวัติให้สอดคล้องกับอนุสัญญาที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคี และผูกพันกับองค์การสหประชาชาติ ที่เราจะต้องให้ความเคารพในสิ่งที่ประเทศไทยก็ต้องเป็นภาคี

โดยยืนยันว่าทุกพรรคการเมืองที่ร่วมเป็นกรรมาธิการฯ ต่างคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ซึ่งจะพยายามพิจารณากฎหมายให้แล้วเสร็จตามกรอบที่กำหนดคือภายในเดือนพฤศจิกายนนี้

ขณะที่แพทย์หญิงเพชรดาว กล่าวถึงเหตุการณ์สลายการชุมนุมที่กรือเซะ-ตากใบ ว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ 17 ปี ต่อเหตุการณ์ดังกล่าวตนในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องเรียนว่าในวันนี้พื้นที่ชายแดนใต้ยังคงไม่ลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างยังคงร่วมกันรำลึกถึงเหตุการณ์สูญเสียดังกล่าวดังนั้นจึงคาดหวังว่ากฎหมายซ้อมทรมานฉบับนี้จะสามารถพิจารณาและมีผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุด เพื่อเป็นที่พึ่งให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ได้รับการคุ้มครอง

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube