fbpx
Home
|
ข่าว

ตามโผ!พปชร.ให้”ประวิตร”หัวหน้า-“ธรรมนัส”ผงาดเลขาฯ

Featured Image
มติ พปชร. เลือก “ประวิตร” นั่ง หัวหน้าพรรคต่ออีกสมัย ขณะเจ้าตัวไม่ปรากฎตัวร่วมประชุมไม่พลิกโผ “ธรรมนัส” ผงาด นั่งเลขาฯพรรค

พรรค พลังประชารัฐ เริ่มเปิดประชุมสามัญประจำปี ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และให้นายวิรัช รัตนเศรษฐ รองหัวหน้าพรรค เป็นประธานในการประชุมแทน

จากนั้น ที่ประชุมมีมติปรับลดจำนวนกรรมการบริหารพรรค จาก 27 คน เหลือ 26 คน พร้อมมีมติเลือกผู้ดำนงตำแหน่งดังนี้

1.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ แบบไร้คู่แข่ง โดยมีการเสนอเพียงรายชื่อเดียว บัตรดี 582 บัตรเสีย 12 คะแนน
2.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นเลขาธิการพรรค บัตรดี 556 คะแนน บัตรเสีย 14 คะแนน ไม่ลงคะแนน 23 คะแนน
3.นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็นเหรัญญิกพรรค
4.นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ เป็นนายทะเบียนพรรค

กรรมการบริหารพรรค จำนวน 22 คน คือ

1.นายสันติ พร้อมพัฒน์
2.นายวิรัช รัตนเศรษฐ
3.นายไพบูลย์ นิติตะวัน
4.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
5.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
6.นายอนุชา นาคาศัย
7.นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์
8.นายสุพล ฟองงาม
9.นายนิโรธ สุนทรเลขา
10.นายไผ่ ลิกค์
11.นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ
12.นางประภาพร อัศวเหม
13.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
14.นายอิทธิพล คุณปลื้ม
15.นายสุชาติ ชมกลิ่น
16.นายยงยุทธ สุวรรณบุตร
17.นายสุชาติ อุสาหะ
18.นายรงค์ บุญสวยขวัญ
19.นายจักรพันธ์ พรนิมิตร
20.นายสุรสิทธิ์ นิธิวรลักษณ์
21.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร
22.นายสมเกียรติ วอนเพียร

ทั้งนี้ ปรากฎว่า พล.อ.ประวิตร ไม่ได้มาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ทั้งที่เดินทางมาจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้เดินทางกลับหลังจากที่ได้หารือกับแกนนำพรรค เมื่อเช้า ที่ โรงแรมพลูแมน และเดินทางกลับ กทม. ทันที

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube