fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

“สุชาติ”เปิดสายด่วน 1506 กด 6 ปรึกษาโควิด-19

Featured Image
รัฐมนตรีฯแรงงาน แถลงเปิดศูนย์บริหารสถานการณ์ สายด่วน 1506 กด 6 เพิ่มช่องทางให้คำปรึกษาผู้ประกันตนตรวจหาเชื้อโควิด-19

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่มีผู้สัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงเป็นจำนวนมากจำเป็นจะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อ ทำให้ขณะนี้หลายโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนเกิดความแออัด และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนให้ได้รับการตรวจอย่างรวดเร็ว สำนักงานประกันสังคม ได้บูรณาการร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดำเนินการตรวจโควิด-19 เชิงรุก ให้กับผู้ประกันตน ภายใต้ โครงการ”แรงงาน…เราสู้ด้วยกัน”เป้าหมายเพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 และ 40 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เป็นการเพิ่มช่องทางของหน่วยบริการตรวจ นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานยังมีแผนที่จะดำเนินการขยายจุดตรวจไปยังจังหวัดพื้นที่สีแดง อาทิ ปทุมธานี นนทบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ สมุทรปราการ เป็นต้น

พร้อมกันนี้ กระทรวงแรงงานเปิดศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานประกันสังคม และ สายด่วน 1506 กด 6 กรณีที่ผู้ประกันตนมีปัญหาการตรวจคัดกรองเพื่อหาเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นช่องทางติดต่อให้กับผู้ประกันตน ที่ไม่สามารถหาสถานที่ตรวจและสถานพยาบาลเข้ารับการรักษาในกรณีติดเชื้อได้ โดยจะให้คำแนะนำผู้ประกันตนที่เข้ารับบริการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ให้บริการทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น. มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการจำนวนทั้งสิ้น 10 คู่สาย

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube