fbpx
Home
|
ข่าว

“ดร.เอ้” พบผู้พิการ ดันนโยบายเรียนร่วม

Featured Image
“เอ้ สุชัชวีร์” พบผู้ปกครองผู้พิการและผู้พิการ ประกาศชัด ดูแลเฉพาะผู้พิการไม่ได้ ต้องดูแล ผู้ปกครอง และ social worker ในชุมชนด้วย ดันนโยบายเรียนร่วม และการเข้าถึงเท่าเทียม

 

 

นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 4 ร่วมกับ นายณัฏฐ์ บรรทัดฐาน รองผู้อำนวยการศูนย์เลือกตั้ง กทม. และ ส.ก. พรรคประชาธิปัตย์ เข้าพบกลุ่มผู้พิการ และผู้ปกครองผู้พิการ ที่มูลนิธิออทิสติกไทย ได้รับฟังปัญหา และชี้แจงนโยบายที่มีต่อผู้พิการ โดยกล่าวว่า การดูแลผู้พิการไม่ใช่การให้เงินไปที่ผู้พิการเพียงอย่างเดียว ต้องดูแลครอบครัว และ social worker ในชุมชนด้วย ดังเช่นในประเทศญี่ปุ่นและสวีเดน ที่ต้องทำความเข้าใจร่วมกันคือผู้พิการต้องได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกันกับพลเมืองทุกคน ต้องให้ผู้พิการเข้าถึงโอกาส 4 โอกาสคือ

 

1.โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา สนับสนุนการเรียนร่วม และการเรียนแบบไร้รอยต่อ คือดูแลตั้งแต่ก่อนเข้าอนุบาล จนถึงจบมัธยม ตามนโยบายการศึกษา 50 เขต 50 โรงเรียนต้นแบบ ให้มีโรงเรียนดี ใกล้บ้าน มีหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับผู้พิการ

 

2. โอกาสในการเข้าถึงทุกพื้นที่ เท่าเทียม ไม่ใช่เฉพาะ ผู้พิการ แต่ต้องเป็น Universal Design คือคิดเพื่อทุกคน ทั้งผู้พิการ คนชรา แม่และเด็ก ไม่ใช่เฉพาะพื้นที่สาธารณะเท่านั้น แต่ในอาคารทุกอาคารที่ต้องขออนุญาตก่อสร้างจาก กทม. อยากสนับสนุนให้สร้างจากหลักการ Universal Design

 

3. โอกาสในการประกอบอาชีพและการเข้าถึงสวัสดิการ จากนโยบายอินเตอร์เน็ตฟรี 150,000 จุดทั่ว กทม. การบริการของเขตจะยกมาอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ลดขั้นตอนของการเข้าถึง และตรวจสอบได้ และสร้าง Job Bank เพื่อจับคู่คนหางาน กับผู้จ้าง ที่มีความต้องการเดียวกัน และคุณสมบัติเหมาะสม และ

 

4.โอกาสในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลยกระดับศูนย์สาธารณสุข 69 แห่ง ตามนโยบาย หมอมี สาธารณสุขดีใกล้บ้าน และสนับสนุนให้มีหมอเฉพาะทาง 3 วันต่อสัปดาห์ นอกจากหมอแล้ว จะสนับสนุนให้มีนักกายภาพบำบัด และนักจิตบำบัดในทุกศูนย์ด้วย

 

ทั้งนี้ ปัญหาที่ผู้พิการได้เจอ สามารถแก้ได้ด้วยการเข้าถึง 4 โอกาส และการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้ กทม. เป็นเมืองสวัสดิการทันสมัยต้นแบบของอาเซียน ได้ตามวิสัยทัศน์

 

ขณะเดียวกัน นายสุชัชวีร์ ได้ขอเสียงสนับสนุนว่า การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.00-17.00 น. บัตรสีน้ำตาล เลือกผู้ว่าฯ กาเบอร์ 4 บัตรสีชมพูเลือก ส.ก. จากประชาธิปัตย์ตามเขตที่ตนเองอยู่อาศัย

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube