fbpx
Home
|
ข่าว

กสอ.ชูฉลากคุณภาพสิ่งทอไทยเฟส2สู้โควิด

Featured Image

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เตรียมพร้อมเปิดรับสมัครผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอ แฟชั่น และไลฟ์สไตล์ที่มีสิ่งทอเป็นองค์ประกอบ เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2564 เพื่อขอรับเครื่องหมายคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย (Thailand Textiles Tag) และรับสิทธิ์การให้คำแนะนำปรึกษา การทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ภายใต้ข้อกำหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับ ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย หรือ Thailand Textiles Tagนั้น เป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) และได้รับการพัฒนาคุณภาพโดยผ่านการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากลเพื่อกระตุ้นผู้บริโภคให้เกิดความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มภายในประเทศไทยและลดการนำเข้า โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและสร้างมาตรฐาน ให้กับผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคภายใต้มาตรฐานสินค้าไทยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtJJKWC6bKGTuK36hvuJ58itAfkHA-xgFT__-e-3c8dhVnuQ/viewform สอบถามรายละเอียดได้ที่กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทร 0 2367 8279, 0 2367 8260และ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โทร. 0 2713 5492 – 9 ต่อ 546 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook : ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube