fbpx
Home
|
ข่าว

ส.ส.นครพนมอัดรัฐไม่ให้ความสำคัญรากหญ้า

Featured Image

นางมนพร เจริญศรี ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการระบาดของไวรัสโควิด-19รอบใหม่ ว่า ส่งผลภาพรวมเศรษฐกิจในพื้นที่ได้รับผลกระทบตามไปด้วย โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ยกเลิกการเดินทางเข้ามาในพื้นที่ เพราะกังวลเรื่องการระบาดของไวรัส รายได้ของพี่น้องผู้ประกอบการและพ่อค้าแม่ค้ารวมทั้งประชาชนพื้นที่รายได้ลดลง ส่งผลหลายครอบครัวประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้มาตรการที่รัฐบาลออกมาไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนแต่อย่างใด เพราะประชาชนไม่เชื่อมั่นว่าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการแก้ปัญหาประเทศแล้ว ทั้งนี้ การทำงานในสภาผู้แทนราษฎร พรรคฝ่ายค้านสะท้อนปัญหาของประชาชนให้รัฐบาลรับทราบ แต่รัฐบาลไม่ให้ความสำคัญ งบประมาณมหาศาลที่รัฐบาลมีหมดไปกับการแจกเงินให้กับชนชั้นกลางไม่ให้ความสำคัญกับกลุ่มรากหญ้า ชัดเจนว่ารัฐบาลไม่เห็นหัวประชาชนชาวรากหญ้า ชนชั้นรากหญ้าตามต่างจังหวัดเข้าไม่ถึงนโยบายรัฐ การเลือกปฏิบัติของรัฐบาลเป็นการขยายความเหลื่อมล้ำของของสังคมไทยให้ขยายใหญ่มากขึ้น

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube