Home
|
ข่าว

ห้างติดป้ายอาหารทะเลปลอดภัยขายกุ้งปกติ

Featured Image

หลังจากการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ในพื้นที่ต้นทางอาหารทะเล จนส่งผลกระทบกับความไม่มั่นใจของผู้บริโภค จากการสำรวจการจำหน่ายสินค้าภายในห้างค้าปลีก ย่านลาดพร้าววันนี้พบว่า แผนกอาหารสดรวมถึงอาหารทะเล ยังคงมีการวางจำหน่ายสินค้าปกติ ในส่วนของอาหารทะเลนั้นได้มีการติดป้ายอาหารทะเลสะอาดปลอดภัยผ่านการตรวจสอบได้มาตรฐาน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ในขณะที่สินค้ากุ้งขาวไซส์ใหญ่ที่มีการนำมาวางจำหน่ายมีลูกค้าเลือกซื้อไปทั้งหมดแล้ว โดยกุ้งขาวใหญ่ขายกิโลกรัมละ 249 บาท หมูเนื้อแดง กิโลกรัมละ 125 บาท และสำหรับการจำหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ทางผู้ประกอบการได้มีการร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ในการลดราคาสินค้าที่มีความจำเป็น เพื่อบรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชน โดยสินค้ากระเช้าของขวัญปีใหม่ช่วงนี้มีการจัด กิจกรรมส่งเสริมการขาย ซื้อ 1 ชิ้นแถม 1 ชิ้น และลดราคาเป็นพิเศษ  

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube