fbpx
Home
|
ข่าว

ค้าภายในเข้มราคาสินค้าป้องกันฉวยโอกาส

Featured Image

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า กรมการค้าภายในได้เพิ่มความเข้มงวดในเรื่องของการตรวจสอบราคาสินค้าที่มีความจำเป็นในเวลานี้ หลังจากพบการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของสายด่วน 1569 ที่ต้องรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน เพื่อให้การตรวจสอบทำได้รวดเร็วที่สุด นอกจากนี้ทางกรมยังได้รับมอบหมายในเรื่องของการเร่งหาพื้นที่จำหน่ายสินค้ากุ้งให้กับเกษตรกร หลังจากประสบปัญหาในเรื่องของไม่สามารถจำหน่ายสินค้าได้ตามปกติหลังการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้ผู้ซื้อเกิดความไม่มั่นใจ โดยได้มีการประสานกับทางห้างสรรพสินค้าห้างค้าปลีกต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งกระจายสินค้าให้กับเกษตรกรโดยตรงถึงผู้บริโภคโดยไม่ผ่านคนกลางเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย คาดว่าจะเริ่มต้นจำหน่ายได้ในช่วงต้นสัปดาห์หน้า

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube