fbpx
Home
|
ข่าว

พระราชทานสิ่งของปีใหม่ผู้ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนแม่สะเรียง

Featured Image

ณ ค่ายเทพสิงห์ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และคณะเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ เพื่อปฏิบัติภารกิจเชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2564 มอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมเชิญกระแสความห่วงใยและให้กำลังใจแก่ผู้ปฎิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนในพื้นที่ ประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 เจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 337 และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดน รวมทั้งสิ้น 80 นาย โดย นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะตัวแทนข้าราชการฯ ได้กล่าวต้อนรับ และพันเอกชายแดน กฤษณสุวรรณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 7 กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกับข้าราชการในพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานปีใหม่ดังกล่าว พล.อ.ไพบูลย์ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตนและคณะ สำนักงานพระราชวัง สำนักองคมนตรี และกองบัญชาการถวายความปลอดภัยฯ อัญเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่ มาเยี่ยมเยียนกองกำลังชายแดนเป็นประจำทุกปี โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทรงมีความห่วงใย คอยติดตามและช่วยเหลือกองกำลังชายแดน ทรงขอบพระทัย ทรงพระราชทานกำลังใจกับพวกเรา ชื่นชมในการทำงานที่ทุกท่านได้ดูแลอย่างเข้มแข็งทำตามหน้าที่ได้อย่างดี คอยติดตามถวายรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของกองกำลังชายแดนทุก ๆ สัปดาห์ ตลอดจนทรงพระราชทานความขอบคุณ พระราชทานกำลังใจมาถึงครอบครัวพี่น้องกำลังพลที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ด้วย เพราะว่ากำลังใจเหล่านั้น จะต้องมีสมาชิกครอบครัว เสียสละการดูแลครอบครัวมาดูแลส่วนรวมให้กับประเทศชาติบ้านเมือง

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube