fbpx
Home
|
ข่าว

นายกฯ หารือปากีสถานฯผลักดันการเจรจาการค้าเสรี

Featured Image
นายกฯ หารือเอกอัครราชทูตปากีสถานฯ เร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-ปากีสถาน (PATHFTA) ให้แล้วเสร็จ เพื่อกระตุ้นการค้าและการลงทุน เพิ่มโอกาสฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19

นายอะศิม อิฟติคัร อะห์หมัด (H.E. Mr. Asim Iftikhar Ahmad) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสพ้นจากหน้าที่ ยืนยันไทยพร้อมกระชับความสัมพันธ์กับปากีสถานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น แม้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการส่งเสริมความร่วมมือโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุน จะสามารถช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจระหว่างกันได้ต่อไป

เอกอัครราชทูตฯ กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเสมอมา ถือเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตในประเทศไทย ซึ่งตลอดระยะเวลาของการทำงานได้เห็นถึงพัฒนาการของความสัมพันธ์และความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านการค้า การศึกษา และการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เป็นต้น พร้อมเชื่อมั่นในการทำงานของรัฐบาลไทยว่าจะสามารถบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยศักยภาพในการบริหารจัดการของนายกรัฐมนตรี และประสิทธิภาพทางด้านสาธารณสุข

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันในหลายประเด็น ได้แก่ ด้านการค้าการลงทุน จะผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-ปากีสถาน (PATHFTA) ให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อกระตุ้นการค้าและการลงทุนระหว่างกัน นายกรัฐมนตรีเห็นว่า ทั้งสองประเทศจะสามารถใช้ประโยชน์จากที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ให้เป็นศูนย์กลางทางการขนส่งสินค้าได้ในลักษณะ Win-win และยินดีส่งเสริมการลงทุนของไทยในปากีสถานอย่างต่อเนื่อง และยินดีให้การสนับสนุนภาคเอกชนไทยที่ต้องการขยายการลงทุนในปากีสถาน

ด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ทั้งสองฝ่ายยินดีที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนในด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะทางพุทธศาสนาที่ทั้งสองประเทศมีวัฒนธรรมร่วมกัน ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้เสนอแนะ โครงการ Phuket Sandbox ของไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวตามมาตรการทางสาธารณสุขที่กำหนด ถือเป็นโครงการนำร่องให้แก่จังหวัดอื่นๆ ของไทย และประเทศอื่น ๆ เพื่อโอกาสในการแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่างกันได้ในอนาคต

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube