fbpx
Home
|
ข่าว

ข่าวดีรับปีใหม่เขื่อนมูลบนมีน้ำพอใช้ตลอดทั้งปี64

Featured Image

ที่ เขื่อนมูลบน ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา มีข่าวดีต้อนรับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปริมาณน้ำเยอะเกินระดับกักเก็บน้ำ เพียงพอกับฤดูปลูกข้าวนาปรังที่กำลังจะถึง ทางเขื่อนสามารถจัดสรรน้ำให้กับทุกภาคกิจกรรมได้อย่างเพียงพอ ทั้งในส่วนของภาคการเกษตรโดยเฉพาะการเพาปลูก ซึ่งมีพื้นที่ส่งเสริมการเพาะปลูกประมาณ 45,000 ไร่ การเลี้ยงปลากระชังภายในเขื่อน การส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และภาคอุตสาหกรรม ทั้งหมด นายศักดิ์ อยู่เดช ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน ซึ่งดูแลการบริหารจัดการน้ำเขื่อนมูลบน ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำภายในเขื่อนมูลบนล่าสุดยังคงเกินระดับกักเก็บเล็กน้อย หลังจากที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องกันมาในห้วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมีปริมาณน้ำเกินบานประตูระบายน้ำฉุกเฉินประมาณ 8 เซนติเมตร ระดับน้ำภายในเขื่อนอยู่ที่ 142 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 101 % ของความจุกักเก็บปกติที่ 140 ล้านลูกบาศก์เมตร คาดว่าน้ำจะหยุดล้นประตูระบายน้ำฉุกเฉินสิ้นปีนี้ มีน้ำให้ชาวบ้านและเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปีหน้าที่จะมาถึงแน่นอน

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube