fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

กสทช.กำชับโอเปอเรเตอร์ร์ดูแลสัญญาณรับWFH

Featured Image
กสทช.กำชับโอเปอเรเตอร์ดูแลคุณภาพสัญญาณพร้อมใช้งานรองรับมาตรการ Work from Home ส่งรถขยายสัญญาณเข้าพื้นที่สนับสนุนโรงพยาบาลสนาม

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่ากสทช. กำชับโอเปอเรเตอร์และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกราย ดูแลคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตให้พร้อมรองรับการใช้งานของประชาชนจำนวนมากพร้อมๆ กัน เพื่อรองรับมาตรการ Work from Home ของรัฐบาล

รวมถึงการติดต่อสื่อสารจำนวนมากในช่วงโควิด-19 ระบาดรอบใหม่ และให้เตรียมทีมงานแก้ไขให้พร้อมแก้กรณีอุปกรณ์ หรือสัญญาณขัดข้องด้วย ขณะเดียวกันได้ให้โอเปอเรเตอร์ ทุกรายจัดส่งรถขยายสัญญาณเข้าในพื้นที่โรงพยาบาลสนาม หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาและควบคุมโรคโควิด-19 ให้พร้อมใช้งาน 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ สำนักงาน กสทช. พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐบาล เพื่อให้ประเทศไทยผ่านช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบใหม่ จึงได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกรายให้เพิ่มขีดความสามารถและความระมัดระวัง ในการดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคม เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่นำมาใช้ในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้บริการอินเทอร์เน็ตให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube