fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

“จุรินทร์”เข้มแรงงานสกัดโควิดในสินค้าอาหาร

Featured Image
รองนายกฯจุรินทร์ ประสานเอกชนตรวจเข้มแรงงานสกัดโควิดในสินค้าอาหาร สั่งทูตพาณิชย์ แจงผู้ซื้อ-ผู้นำเข้า สร้างความเชื่อมั่น

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประสานงานไปยังภาคเอกชน อาทิ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และภาคเอกชนที่อยู่ในสายการผลิต ให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบแรงงานที่เข้ามาทำงานในโรงงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลังจากที่จะเริ่มการทำงานใหม่ เมื่อพ้นช่วงหยุดยาวสงกรานต์ ทำให้การผลิตทำได้อย่างต่อเนื่องไม่กระทบกับการส่งออก โดยเฉพาะสินค้าอาหารของไทย

นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ หรือ ทูตพาณิชย์ ทั้ง 58 แห่ง ใน 41 ประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะตลาดที่เป็นเป้าหมายการส่งออกสินค้าอาหาร ชี้แจงผู้ซื้อ-ผู้นำเข้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าอาหารไทยว่าปลอดโควิด-19 และให้ติดตามท่าทีของแต่ละประเทศอย่างใกล้ชิด

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube