fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

ครม.ทุ่มงบกลาง6,387ล.ซื้อวัคซีนโควิดอีก35ล้านโดส

Featured Image
 ครม. อนุมัติงบกลาง 6,387 ล้านบาท ซื้อวัคซีนโควิด อีก 35 ล้านโดส รวมทั้งปี ไทยจะมี 63 ล้านโดส ฉีดให้ ประชาชนได้ 60%

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ มีมติอนุมัติงบประมาณกลางปี 2564 วงเงิน 6,387 ล้านบาทเพื่อใช้ในการจัด ซื้อวัคซีนโควิด -19 เพิ่มเติม 35 ล้านโดส จาก บริษัทแอสตร้าเซเนก้า

โดยวงเงินดังกล่าว จะเป็นการใช้จ่าย สำหรับการจัดซื้อและค่าบริหารจัดการวัคซีน เพื่อกระจายไปในพื้นที่ต่างๆ รวมในปี 2564 นี้ ประเทศไทยจะมีวัคซีนโควิด-19 ที่รัฐบาลจัดซื้อ เพื่อกระจายให้กับประชาชนในประเทศ จำนวน 63 ล้านโดส คิดเป็นประชากรร้อยละ 60 ที่จะได้รับการฉีดวัคซีน

นอกจากนี้ ยังได้ให้กระทรวงการต่างประเทศ พิจารณาในเรื่องของวัคซีนพาสปอร์ต เพื่อเป็นใบเบิกทางสร้างความเชื่อมั่น สำหรับการเดินทางในต่างประเทศ และการเปิดรับนักท่องเที่ยว โดยอาจให้มีการพิจารณาในรูปแบบของ การใช้สติ๊กเกอร์ สัญลักษณ์ติดในพาสปอร์ตเล่มเดิม โดยไม่ต้องมีการจัดทำเป็นรูปเล่มพาสปอร์ตเฉพาะ

และอาจใช้ร่วมกับใบการันตี จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะมีรายละเอียดของการรับวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทางมากยิ่งขึ้น

 

ครม. อนุมัติให้การยาสูบฯกู้เงินเกินบัญชีเสริมสภาพคล่องปี 64 วงเงิน 1,500 ล้านบาท หลังรายได้ปี 63หดจากการปรับภาษีสรรพสามิต

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ ได้อนุมัติให้การยาสูบแห่งประเทศไทย กู้เงินเสริมสภาพคล่องโดยเป็นการตั้งวงเงินกู้เกินบัญชีจำนวน 1,500 ล้านบาท ตามแผนการปรับโครงสร้างหนี้ปี 2564 เนื่องจากในปีที่ผ่านมารายได้จากการขายยาสูบลดลงเกินร้อยละ 50 เนื่องจากการปรับภาษีสรรพสามิต และตามนโยบายในการลดการสูบบุหรี่ ทำให้เหลือเงินสดสำหรับการใช้จ่ายในบัญชีติดลบ จำเป็นต้องมีการใช้เงินกู้เกินบัญชีเพื่อเสริมสภาพคล่องดังกล่าว และต่อมาในปี 2547 ได้มีการร้องเรียนในเรื่องของการจ่ายเงิน พิเศษ ไม่เป็นธรรม จากการทุจริตและเลือกปฏิบัติ จนต้องมีการพิจารณาจ่ายเพิ่มเติมดังกล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ยังได้มีการพิจารณาอนุมัติวงเงิน จำนวน 34 ล้านบาท เพื่อใช้จ่ายชดเชยเพิ่มเติม ให้กับประชาชน 118 ราย เป็นเงินจ่ายคืนเศษหลังจากได้รับผลกระทบ จากการสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพิ่มเติม จากเดิมที่มีการอนุมัติจ่ายให้กับประชาชนไปแล้ว ตั้งแต่ปี 2539 และในปี 2547 ได้มีการร้องเรียน ว่า มีการจ่ายเงินไม่เป็นธรรม เนื่องจากมีการกระทำทุจริตและเลือกปฏิบัติ จนต้องมีการพิจารณาจ่ายเงินเพิ่มเติมดังกล่าว โดยให้มีการพิจารณาตรวจสอบการทุจริตและเลือกปฏิบัติเพิ่มเติมด้วย

 

ซื้อวัคซีนโควิด

ครม.อนุมัติให้เปิดด่านค้าชายแดนฝั่ง สปป.ลาว 3 ด่าน อำนวยความสะดวกการค้าเพิ่ม เร่งเปิดที่เหลือแต่ต้องปลอดภัย

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ อนุมัติตามการเสนอของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในการขอเปิด ด่านการค้าชายแดน ฝั่ง สปป.ลาว จำนวน 3 จุด

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าให้กับประเทศไทย หลังจากมีการเสนอของภาคเอกชนผ่านการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชน ด้านการพาณิชย์ หรือ กรอ.พาณิชย์ โดยทั้ง 3 ด่านประกอบด้วย ด่านบ้านปากแซง จังหวัดอุบลราชธานี, ด่านเชียงคาน จังหวัดเลย และด่านท่าเรือหายโศก จังหวัดหนองคาย

และสำหรับด่านการค้าชายแดนอื่นๆ นั้น จะมีการเร่งพิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยจะต้องมีการเปิดด่านด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากต่างประเทศ

 

ซื้อวัคซีนโควิด

ครม.มติเห็นชอบ สลับผู้ว่าฯ โคราช-ชัยภูมิ พร้อมดัน “โชคดี อมรวัฒน์” พ่อเมืองพะเยา

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวถึงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้าย ผู้บริหารระดับสูง 4 ตำแหน่ง โดย สลับ จังหวัด ให้นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และ ให้นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

นอกจากนี้ ยังแต่งตั้งนายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และ แต่งตั้ง นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube