fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

พณ.จับมือบิทคับปั้นผู้ประกอบการรุ่นใหม่สู่ยุคดิจิทัล

Featured Image
กระทรวงพาณิชย์ จับมือบิทคับ ปั้นผู้ประกอบการรุ่นใหม่กว่า 28,000 ราย สู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

 

 

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการเสริมสร้างศักยภาพ สนับสนุนผู้ประกอบการนิติบุคคลและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาทุกภาคส่วนได้เริ่มเปิดโอกาสและปรับตัว

 

ในการรับเศรษฐกิจกระแสใหม่ที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันและปรับรูปแบบการทำการค้าไปสู่ชีวิตวิถีใหม่มากยิ่งขึ้น โดยการค้าในปี 2565 นี้ จะเปรียบเสมือนปีแห่งการเปิดรับโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ รวมถึงการฟื้นฟูภาพรวมของเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 ที่มีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

 

กระทรวงพาณิชย์จึงต้องการสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หรือ CEO Gen Z ตามนโยบาย ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ข้อมูลที่เหมาะสมและเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดและสร้างไอเดียใหม่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย

 

ซึ่งรัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของระบบเศรษฐกิจดิจิทัล และร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา ส่งเสริม ให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัล ด้วยกลยุทธ์ที่จะสามารถสร้างประโยชน์ทางธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน และพร้อมผลักดันให้เกิดการเรียนรู้และเกิดความเข้าใจในบริบทของสินทรัพย์ ดิจิทัล คริปโตเคอเรนซี่ และเทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่อให้เกิดการตื่นตัวของ ผู้ประกอบการ บุคลากรภายในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางด้านธุรกิจ และเทคโนโลยีที่ส่งผลโดยตรงต่อการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน

 

 

 

 

 

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา บริษัท บิทคับฯ เป็นหนึ่งในพันธมิตรของกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หรือ Gen Z ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับธุรกิจของตน ภายใต้โครงการปั้น Gen Z เป็น CEO ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ซึ่งได้สร้างนักรบการค้ายุคใหม่ไปแล้วกว่า 28,000 ราย ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน

 

สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และบริษัท บิทคับฯ จะร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซี่ เทคโนโลยีบล็อกเชน เป็นหลักสูตรให้กับน้อง ๆ เจนซี ภายใต้โครงการปั้น Gen Z เป็น CEO อย่างต่อเนื่อง และสร้างหลักสูตรพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่อง สินทรัพย์ดิจิทัล บนระบบเศรษฐกิจของเมตาเวิร์ส ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างเทศที่มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์โลกที่กำลังหมุนไปด้วยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube