fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

“อาคม” เยี่ยมชมงานชุมชนบ้านไร่มะขาม จ.เพชรบุรี

Featured Image
รมว.คลังลงพื้นที่เยี่ยมชมงานชุมชนบ้านไร่มะขาม จังหวัดเพชรบุรี

 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมธุรกิจชุมชนบ้านไร่มะขาม จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไร่มะขาม วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคขุนบ้านหนองน้ำลาดและวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวถ้ำรงค์

 

 

ซึ่งทุกกลุ่มวิสาหกิจเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินงานและพัฒนาชุมชนจนเป็นแบบอย่างของโครงการชุมชนอุดมสุข โดย ธ.ก.ส. ได้ร่วมสนับสนุนการเติมองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านการเกษตรและเติมเงินทุนผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกษตรกรมีเงินทุนและต่อยอดการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน โดยมีนายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลังและกรรมการ ธ.ก.ส. นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. และพนักงานในพื้นที่ให้การต้อนรับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube