fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

“จุรินทร์” จัดพาณิชย์ลดราคา 4 มุมเมืองช่วยปชช.

Featured Image
“รมว.จุรินทร์” เปิดโครงการ “พาณิชย์ลดราคา4มุมเมืองช่วยประชาชนลดค่าครองชีพ Lot 18” นำ สินค้าเกือบ 2,000 รายการ ลดสูงสุด 75%

 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 18 : 4 มุมเมือง พร้อม กล่าวว่า ได้มอบนโยบายกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าภารกิจสำคัญในช่วงภาวะค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาทั่วทั้งโลก โดยเฉพาะช่วงสงครามรัสเซีย-ยูเครน จึงเกิดวิกฤติซ้อนวิกฤต ทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น

 

แต่กระทรวงพาณิชย์พยายามทำ 2 เรื่อง 1.ให้ราคาสินค้าปรับสูงเท่าที่ต้นทุนจริงปรากฏ ไม่ให้ค้ากำไรเกินควร ถ้ายังตรึงราคาได้ก็ให้ตรึงราคาให้กระทบผู้บริโภคน้อยที่สุดและไม่กดราคาเกษตรกร 2.ถ้าสามารถช่วยลดค่าครองชีพได้ซึ่งจะทำ โครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชนจึงเกิดขึ้น วันนี้เป็นพาณิชย์ลดราคา 4 มุมเมืองช่วยประชาชน ล็อตที่ 18 จะเป็นการเสริมโครงการพาณิชย์ลดราคาโมบายที่เราทำอยู่ กว่า 100 จุดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งจุดถาวรและผ่านรถโมบายเคลื่อนที่ โดยจะมีพื้นที่ใหญ่จัด 4 มุมเมืองในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จุดแรกเริ่มต้นที่เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ วันที่ 13-15 พ.ค. และศุกร์-อาทิตย์ต่อไป ครั้งที่ 2 ที่ศูนย์เคหะชุมชนห้วยขวาง วันที่ 27-29 พ.ค. และครั้งที่ 3 วันที่ 3-5 มิ.ย. จัดที่สนามฟุตบอลเคหะชุมชนร่มเกล้าและครั้งที่ 4 วันที่ 10-12 มิ.ย. จัดที่ศูนย์ลานกีฬาบางขุนเทียน เคหะชุมชนธนบุรี 3 ส่วนในต่างจังหวัดให้พาณิชย์จังหวัดเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

 

 

สินค้าที่นำมาจำหน่ายราคาพิเศษ มีด้วยกันประมาณ 200 บูธ ผู้ประกอบการกว่า 150 ราย สินค้าที่นำมาลดราคามี 10 หมวดสำคัญเกือบ 2,000 รายการ ลดสูงสุด 75% เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube