fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

พณ.ลุยยกระดับค้าส่ง-ค้าปลีกสู่ “สมาร์ทโชวห่วย”

Featured Image
กระทรวงพาณิชย์ จับมือ 13 พันธมิตร เดินหน้าจัดงาน “ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ สร้างเครือข่าย สู่การเป็นสมาร์ทโชวห่วย” ยกระดับผู้ประกอบการท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

 

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ได้ดำเนินการการพัฒนาผู้ประกอบการ และสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจทุกระดับ

 

โดยเฉพาะธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น (Local Economy) ที่มีบทบาทในการตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนขั้นพื้นฐาน ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกจึงถือเป็นหัวใจของระบบเศรษฐกิจภูมิภาคช่วยขยายตลาดทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือสินค้าเกษตรในท้องถิ่น รวมทั้งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

 

โดยกระทรวงฯ ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประสานความร่วมมือกับ 13 หน่วยงานพันธมิตร จัดงานสัมมนา “ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ สร้างเครือข่าย สู่การเป็นสมาร์ทโชวห่วย” ในการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ เตรียมความพร้อมยกระดับการพัฒนาเป็นสมาร์ทโชวห่วย

 

ซึ่งครอบคลุมหลายมิติ เช่น การปรับภาพลักษณ์ร้านค้าโชวห่วยให้ทันสมัยแต่คงความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น การส่งเสริมให้โชวห่วยใช้ประโยชน์จา เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและการตลาด ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากเครือข่ายพันธมิตรสมาร์ทโชวห่วย

 

ซึ่งกิจกรรมการสัมมนาฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในประเด็นจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ เช่น บัญชี/ภาษี การบริหารจัดการ และเทคโนโลยีสำหรับร้านค้า และการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการ เช่น สินค้าราคาพิเศษจากร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่น ผู้ผลิต/ผู้แทนจำหน่าย บริการเสริมที่ช่วยเพิ่มรายได้และสร้างจุดแข็งให้ร้านโชวห่วย เช่น ตู้เติมเงิน ตู้ให้บริการแบบหยอดเหรียญ ผู้ให้บริการระบบ POS และสถาบันการเงินที่เสนอแหล่งเงินทุนตอบโจทย์ผู้ประกอบการรายย่อย

 

 

อย่างไรก็ตาม ในปี 2565 กำหนดจัดงานสัมมนาฯ 12 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้) ดังนี้ เดือนมีนาคม 3 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี กรุงเทพ และระยอง เดือนพฤษภาคม 4 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดยโสธร กาญจนบุรี นครสวรรค์ และลำพูน และเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 5 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต นครราชสีมา ลำปาง อุดรธานี และตรัง

 

 

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์มีเป้าหมายในการพัฒนาสมาร์ทโชวห่วย ทั้ง 4 ภูมิภาค จำนวน 3,000 ราย และคาดว่าผู้ประกอบการสมาร์ทโชวห่วยจะมีมูลค่าการขายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 180 ล้านบาท

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube