fbpx
Home
|
อาชญากรรม

1 ก.ค.นี้ วันสถาปนา ยกระดับด้านนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจไทย

Featured Image
90 ปี สพฐ.1 ก.ค.นี้ วันสถาปนา ยกระดับมาตรฐานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจไทย

 

 

 

พล.ต.ต.วาที อัศวุตมางกุร โฆษกสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ กล่าวว่า สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ สพฐ.มีจุดเริ่มต้นมาจากงานวิทยาการตำรวจ ซึ่งวันที่ 1 ก.ค.ของทุกปีเป็น วันคล้ายวันสถาปนาฯ

 

ซึ่งปี2565 นี้ นับเป็นปีที่ 90 นับตั้งแต่ก่อตั้งปีพ.ศ.2475 ที่ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ทำหน้าที่เป็นฝ่ายอำนวยการด้านยุทธศาสตร์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

 

โดยหน่วยงานในสังกัดได้ดำเนินการเกี่ยวกับการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การทะเบียนประวัติอาชญากร การจัดเก็บสารบบลายพิมพ์นิ้วมือ และการตรวจสอบประวัติในการกระทำความผิดของผู้ต้องหาและบุคคลทั่วราชอาณาจักร

 

นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลการส่งกลับในกรณีเกิดเหตุวินาศภัย หรือ เหตุพิเศษอื่น งานฐานข้อมูลวัตถุระเบิด การฝึกอบรมด้านงานพิสูจน์หลักฐาน และงานด้านวิทยาการตำรวจ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการหาตัวผู้กระทำความผิด

 

โดยใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน จนทำให้สามารถปิดคดีสำคัญที่ได้รับความสนใจจากสังคมได้หลายคดี เช่น คดีปล้นร้านทอง จังหวัดลพบุรีและคดีวางระเบิดศาลพระพรหม, คดีแพรวา 9 ศพ และคดีลาลาเบลล์ เป็นต้น ซึ่งเป็นคดีสะเทือนขวัญ สร้างความหวาดกลัวให้ประชาชน แต่ด้วยความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานจึงสามารถขยายผลจับกุมตัวคนร้ายได้ในที่สุด

 

ด้าน พล.ต.ท.วิระ จิรวีระ ผบช.สพฐ.ตร. กล่าวว่า สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ และงานตรวจพิสูจน์ ด้านนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนอย่างมีมาตรฐานสากล ปัจจุบันสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ได้รับการรับรองมาตรฐานหน่วยตรวจ ISO/IEC 17020 ด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุ

 

โดยการตรวจสอบรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ และการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจาก National Association of Testing Authorities; NATA ประเทศออสเตรเลีย

 

โดยกลุ่มงานตรวจยาเสพติด กองพิสูจน์หลักฐานกลาง และ กลุ่มงานตรวจยาเสพติด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017 แล้ว ซึ่งในปี 2565 สำนักงานฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ได้ยื่นเอกสารเพื่อขอรับการตรวจสอบรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017 ห้องปฏิบัติการทดสอบชีววิทยาและดีเอ็นเอ ของกองพิสูจน์หลักฐานกลาง , ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน1 และ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10

 

ทั้งนี้ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ฯ จะมุ่งเน้นขยายขอบข่ายการรับรองมาตรฐานให้ครบถ้วนตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภายใต้การนำของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.เพื่อรองรับคดีอาชญากรรมที่มีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น

 

ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจที่ว่าเป็นหน่วยงานด้านพิสูจน์หลักฐานด้านนิติวิทยาศาสตร์ และทะเบียนประวัติอาชญากร ที่มีมาตรฐานสากล ของกระบวนการยุติธรรมพร้อมพัฒนาเพื่อก้าวสู่ปีที่ 91 ต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube