fbpx
Home
|
อาชญากรรม

เข้มโควิด ร้านอาหารในสุวรรณภูมิ

Featured Image
กรมอนามัย กำชับร้านอาหารสุวรรณภูมิเคร่ง COVID Free Setting พร้อมเผยผู้ประกอบการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์แล้ว

 

นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวหลังจากการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการร้านอาหารตามมาตรการ COVID Free Setting ที่ศูนย์อาหาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ว่า ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สถานประกอบการร้านอาหารมีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ซึ่งผู้ให้บริการมีการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ พร้อมทั้งมีป้ายประกาศเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้เข้าใจบริการด้วยว่า “พนักงานได้รับวัคซีน COVID-19 แล้ว100%”

ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำมาตรการ COVID Free Setting ในสถานประกอบการร้านอาหารในท่าอากาศยานที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากควรปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ทั้ง 3 ด้าน คือ

1) ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยทำความสะอาด โต๊ะ ที่นั่งทันทีก่อนและหลังใช้บริการด้วยน้ำยาทำความสะอาด ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมต่าง ๆ ล้างภาชนะอุปกรณ์ให้สะอาดตามหลักสุขาภิบาล รวมทั้งจัดให้มีที่ล้างมือพร้อมน้ำและสบู่สำหรับล้างมือหรือจัดบริการเจลแอลกอฮอล์ประจำโต๊ะ จัดอุปกรณ์กินอาหารแบบส่วนบุคคล โดยให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้ถูกต้องตลอดเวลา เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและโต๊ะที่นั่ง 1 – 2 เมตร ควบคุมความแออัดของผู้ใช้บริการภายในร้านอาหาร ฯลฯ

2) ด้านผู้ให้บริการ พนักงานทุกคน ควรฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือเคยมีประวัติ การติดเชื้อโควิดมาก่อนอยู่ในช่วง 1 – 3 เดือนหรือมีผลตรวจ ATK ตามมาตรการแล้วไม่พบเชื้อ รวมถึงมีการสุ่มตรวจพนักงานในร้านอาหารทุก 7 – 14 วัน ด้วย ฯลฯ

3) ด้านผู้รับบริการ ผู้รับบริการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยให้ถูกต้องตลอดเวลา ยกเว้นเฉพาะตอนกินอาหารเท่านั้น ใช้บริการในร้านอาหาร ไม่เกิน 2 ชั่วโมง โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการของร้านอย่างเคร่งครัด

 

นพ.อรรถพล ยังได้เน้นย้ำถึงสถานประกอบการอื่น ๆ และสถานบันเทิงที่มีการปรับมาขายอาหารมากขึ้นด้วยว่า สิ่งที่ต้องเน้นย้ำคือในเรื่องของความแออัดให้การจัดสรรพื้นที่อย่างเหมาะสม รวมถึงเรื่องของการรับวัคซีนและการตรวจ ATK ซึ่งผู้ประกอบการ-พนักงานส่วนใหญ่ฉีดวัคซีนครบแล้วรวมถึงมีการตรวจ ATK เป็นระยะ ส่วนผู้เข้าใช้บริการอาจยังไม่ได้รับวัคซีนครบ จึงอยากเน้นย้ำถึงผู้เข้าใช้บริการว่าควรตรวจ ATK ก่อนเข้าใช้บริการด้วย สามารถขอรับชุดตรวจได้ในหมอพร้อม เพราะอย่าลืมว่าคนที่อยู่ในร้าน หรือผู้ประกอบการเหล่านั้นปลอดภัยแล้ว ล้วนอยากให้ผู้เข้าใช้บริการปลอดภัยด้วย ต่างคนต่างปลอดภัย ซึ่งการอยู่ในสถานที่แบบนี้จะทำให้ปลอดภัยมากขึ้น

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube