fbpx
Home
|

ทั่วไป

ข่าว TFDAหารือกองทุนสื่อประเด็นเลือกผู้รับทุน64
นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย พบผู้จัดการกองทุนสื่อ เสนอให้มีตัวแทนสมาคมพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนสร้างหนัง 30 ล้าน