fbpx
Home
|
คลิปข่าวต้นชั่วโมง

ข่าวต้นชั่วโมง 12.00 น.

“หมอไม่ทน”ยื่นประธานสภา เรียกร้องรัฐนำเข้าวัคซีนชนิด mRNA ลดขั้นตอนการดำเนินการให้กระชับที่สุด

ภาคีบุคลากรสาธารณสุขและ กลุ่มหมอไม่ทน เข้ายื่นจดหมาย ข้อเรียกร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุลเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้รับ พร้อมยื่นจดหมายข้อเรียกร้อง ต่อกรรมาธิการสาธารณสุข รวมถึงพรรคการเมืองทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล ด้วย

โดยกลุ่มหมอไม่ทนได้รวบรวมรายชื่อกว่า 215,409 รายชื่อ จากทางภาคประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลรวมถึงองค์การเภสัชกรรมพิจารณาตามข้อเสนอดังนี้

1.เร่งรัดการนำเข้าวัคซีนชนิด mRNA โดยลดขั้นตอนการดำเนินการให้กระชับที่สุด เพราะวัคซีนชนิด mRNAเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดสามารถป้องกันการติดเชื้อ covid-19 ได้ครอบคลุมหลายสายพันธุ์และลดอัตราการป่วยหนักและเสียชีวิตได้

2.เผยแพร่ข้อมูลกระบวนการในการจัดหาและกระจายวัคซีน covid-19 ให้เป็นปัจจุบัน โปร่งใส สม่ำเสมอและตรวจสอบได้

ด้านตัวแทนกรรมาธิการสาธารณสุข กล่าวว่า ยินดีที่ต่อยอดกระตุ้นเร่งรัดการจัดหาวัคซีนกับรัฐบาลต่อไป

ขณะที่ ตัวแทนพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาล กล่าวว่า ต้องเตือนรับฐาลว่าไม่ควรบริหารงานแบบเฉพาะหน้า และควรเร่งจัดสรรวัคซีนชนิด mRNA เข้ามาให้ทันท่วงที

ด้านตัวแทนพรรคการเมืองฝ่ายค้าน  ยืนยันว่าเสียงของรายชื่อที่ได้รวบรวมมามีค่า นอกเหนือจากข้อเรียกร้องที่เสนอมา คือการติดตามจนกว่าวัคซีนmRNA จะมาถึงไทย และตรวจสอบจัดเก็บวัคซีนว่าเพียงพอหรือไม่ พร้อมเรียกร้องให้ดูแลบุคลากรทางการแพทย์ เช่นเดียวกับดูแลทหาร

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube