fbpx
Home
|
คลิปข่าวทั่วไป

กทม.ถกแผนเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว

กทม.ถกแผนเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว หลังคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาไทยเดือน 300,00 คน

ในการเตรียมความพร้อมเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้ มีการหารือกันในทุกมิติโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้รายงานคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวในช่วง 2 เดือนหลังของปีนี้ ภายหลังการเปิดประเทศอาจมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาถึงเดือนละ 300,000 คน

สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาตามโครงการเปิดประเทศต้องทำการจองโรงแรมที่จับคู่โรงพยาบาลเพื่อให้บริการตรวจโควิด-19 เท่านั้น ซึ่งหากพบว่าผลเป็นบวกโรงพยาบาลสามารถรับเข้าทำการรักษาได้ทันที ในกรณีที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก จะพิจารณาจัดตั้ง Hub Swab บริเวณใกล้เคียงกับสนามบิน เพื่อลดระยะเวลาการเดินทาง และลดความแออัดของนักท่องเที่ยวต่อไป

ขณะที่ สำนักอนามัย กทม. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 26 ต.ค. มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่จำนวน 901 คน ภาพรวมการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ขณะนี้กรุงเทพมหานครสามารถให้บริการวัคซีนเข็มที่ 1 ครบ 100% เข็มที่ 2 มีผู้ได้รับแล้ว จำนวน กว่า 74 % โดยคาดว่าภายในวันที่ 30 ต.ค. จะมีผู้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ถึงจำนวน 80%

ในส่วนของการให้บริการวัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย 608 หรือ ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่อยู่ในกลุ่มโรคเสี่ยง 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ (กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2,105,696 คน) ขณะนี้ให้บริการวัคซีนเข็มที่ 1 แล้วจำนวน 92.48 % และเข็มที่ 2 จำนวน 68.48 % สำหรับศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานครทุกสังกัด ทั้งโรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนามและHospitel รวม 227 แห่ง สามารถรับผู้ป่วยระดับ 1 ได้จำนวน 31,275 เตียง ระดับ 2 จำนวน 3,214 เตียง และระดับ 3 จำนวน 566 เตียง

พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบแผนการรองรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นนักท่องเที่ยวในโครงการ ทั้งด้านการรักษา ด้านการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรค และเกณฑ์การชะลอหรือการยกเลิกโครงการ รวมทั้งเห็นชอบร่างคำสั่งแต่งตั้งศูนย์บริหารจัดการการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (Command Center) ซึ่งจะมีการแบ่งเป็นคณะทำงานด้านต่างๆ และทำหน้าที่ขับเคลื่อนแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube