fbpx
Home
|
คลิปข่าวต้นชั่วโมง

ข่าวต้นชั่วโมง 18.00 น.

กทม.เร่งเตรียมศูนย์พักคอย วัดศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย รองรับผู้ป่วยโควิดได้ 90 เตียง

หลังทางกรุงเทพมหานคร เร่งจัดตั้งศูนย์พักคอย ในชุมชน เพื่อแยกกักผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้พัก แยกกับคนในครอบครัว ระหว่างรอการนำส่งโรงพยาบาล เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการแพทย์ และได้รับรักษาได้อย่างทันท่วงที ลดการระบาดในครอบครัวและชุมชน

โดยการลงพื้นที่ในเขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์พักคอย ที่บริเวณวัดศรีสุดาราม โดยใช้ศาลาวิจิตร รัตนศิริวิไล เป็นพื้นที่รองรับแบ่งแยกชายหญิง โดยสามารถรองรับได้ 90 เตียง เพื่อแยกกักผู้ติดเชื้อ

โดยทางกรุงเทพมหานครอยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมพื้นที่ซึ่งจะเปิดรองรับผู้ป่วยได้ในวันที่ 9 กรกฎาคมนี้

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube