fbpx
Home
|
คลิปข่าวต้นชั่วโมง

ข่าวต้นชั่วโมง 09.00 น.

Featured Image
โรงเรียนหอวัง คุมเข้ม รับ นักเรียนสอบ เข้าม.4 วันนี้ ปฎิบัติตามระเบียบป้องกันความเสี่ยงโควิด-19เคร่งครัด

 

จาก ที่โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ทั่วประเทศ มีกำหนดสอบคัดเลือก นักเรียน เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 23 พฤษภาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00น. นั้น ช่วงเช้าบรรยากาศที่ โรงเรียนหอวัง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ มีผู้ปกครองทยอยเดินทางมาส่งบุตรหลานเพื่อเข้าสอบในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก และให้มีการปฏิบัติตามระเบียบด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในการตรวจคัดกรองและเว้นระยะห่างของผู้ปกครองและนักเรียนที่เข้าร่วมสอบ

โดยทางโรงเรียนหอวัง นอกจากในวันที่เดินทางมาสอบจะต้องมีการปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอน ด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดแล้ว ก่อนวันสอบนักเรียนจะต้องมีการทำแบบคัดกรองความเสี่ยงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผ่าน Google form เพื่อเป็นข้อมูลให้กับโรงเรียน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งแบบคัดกรองดังกล่าวได้มีการประกาศลงอยู่ในเว็บไซต์ของโรงเรียนหอวังอย่างชัดเจน

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube